Werelddiaconaat Werelddiaconaat

Werkgroep Werelddiaconaat

De Werkgroep Wereldiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.

Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:

E-mailadres   werelddiaconaat@pknschiedam.nl
Het dagelijks bestuur:    
Dhr. J. van Katwijk Voorzitter  
Mevr. F. Stokker Secretaris  
Mevr. C. van der Mark-Boekesteijn    vertegenwoordiger Dorpskerk
terug