Voorzieningen m.b.t. de kerkdiensten Voorzieningen m.b.t. de kerkdiensten

Autodienst 
Soms is de tocht van en naar de kerkdienst net iets te ver. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of om andere reden niet in staat bent op eigen kracht naar de kerk te komen. Voor u is speciaal de (gratis) autodienst opgericht. Vrijwilligers halen en brengen u. Laat, bij voorkeur zaterdagochtend, telefonisch weten dat u op de desbetreffende zondag gebruik van de autodienst wilt maken.

Contactgegevens autodienst

Ringleiding
In beide kerkgebouwen is een ringleiding aanwezig. Mensen met een hoorapparaat dienen dit op stand T te zetten om de ringleiding te kunnen ontvangen.

Kerktelefoon en internet
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en toch bij de diensten betrokken willen zijn, kunnen worden aangesloten op de Kerktelefoon. Voor verdere informatie kun je je wenden tot een van de diakenen
Naast de kerktelefoon kunnen de diensten ook via het internet worden gevolgd via deze link van kerkomroep.nl

Beamer
Tijdens de kerkdienst in het kerkgebouw van De Ark wordt  gebruik gemaakt van een beamer.  Elke zondag is er een gemeentelid die de beamer bedient. 

Collectebonnen
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures op bladen van 20 stuks:
€ 2,00 kosten € 40,--;
€ 1,00 kosten € 20,--;
€ 0,50 kosten € 10,--.
Het voordeel dat u hebt bij het gebruik van collectebonnen, is de aftrekbaarheid bij de aangifte Inkomstenbelasting. Deze uitgave is als gift aftrekbaar. De waarde van de bonnen komt altijd bij het doel terecht.
Meer info

De zondagsbrief:
Voor zaken die specifiek wijk Noord betreffen, bijv. activiteiten in de komende week of zaken betreffende de kerkdiensten van die zondag, is er een infobrief. De zondagsbrief kun je ook vinden op de website. 
Om de zondagsbrief te kunnen lezen moet je kunnen inloggen in het besloten gedeelte.

Het kerkblad Schiedams - KERKNIEUWS
Schiedams kerknieuws is het kerkblad van de kerken in Schiedam samen,
het inloopcentrum de Wissel en ontmoetingscentrum de Weerklank.
Abonnement € 20,- per jaar. Abonneren of het doorgeven van
adreswijzigingen kan via e-mail

terug