Verlies en rouwverwerking Verlies en rouwverwerking
Contactpunt Verlies- en Rouwverwerking

Ieder mens is anders, ieder mens is uniek.
En ieders manier om met het overlijden van een mens die je dierbaar was om te gaan, is uniek.
Door middel van brieven, telefonisch contact, huisbezoek, en individuele begeleiding bij verlies en rouw, wordt geprobeerd van lotgenoten.. …deelgenoten te maken. Dit alles onder deskundige (bege-)leiding, met veel geduld, een luisterend oor en handzame tips.
Er wordt aandacht geboden aan diegene(n) die korter of langere tijd geleden een dierbare door overlijden hebben verloren.
Door middel van de brieven wordt er getracht een stukje mee te lopen met de nabestaande die weer een weg moet zien te vinden in een eigen leven.
Bij huisbezoek en individuele begeleiding kan de nabestaande zijn of haar verhaal kwijt en wordt er getracht te ontdekken waar de meeste pijn aanwezig is en waarom.
Deze gesprekken kunnen gevoelens geven van verdriet, boosheid, angst en vele vragen, maar wel met als doel, de levensdraad weer proberen op te pakken en U door de moeilijke periode van rouwen heen te helpen met als uiteindelijk doel, te proberen de draad van het leven weer op te pakken.
Er kán en mag worden gedeeld en hierdoor kunt U wellicht beter omgaan met alles wat U tegenkomt op de weg als nabestaande, die óók mag voortbestaan!
 
Voor verder informatie kunt U zich wenden tot:
Mevr. T. Hommel – Misker, tel.: 010 4269871 of per e-mail
 
terug