Rondom de Kerkdienst Rondom de Kerkdienst

Lectoren

In de Grote Kerk worden elke dienst één of meer schriftlezingen verzorgd door lectoren uit de gemeente. De evangelielezing wordt in het algemeen door de voorganger gedaan.
 
Indien u informatie wilt hebben over het lectorschap of indien u hieraan wilt meedoen neem dan contact op met: Willo Donkers.
 

Werkgroep Eredienst

Liturgie is een levend iets. De werkgroep Eredienst houdt zich hiermee bezig en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen hierover aan de kerkenraad.

De werkgroep bestaat uit: Dhr. W. Donkers (Voorzitter), Ds. M. Russchen, Mw. M. Huizinga, Dhr. A. Leistra en  Mw. K. Houweling.  
 

Charismatische werkgroep (al meer dan 35 jaar)

Voor meer informatie:
Dhr. en mevr. T. en A. Buitelaar, Schiedam-Noord
Mevr. A. Vijgeboom, Schiedam Stad
 

Missionaire werkgroep

Er is een missionaire werkgroep om te onderzoeken en uit te voeren hoe voor de stad merkbaar kan worden wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij als kerk toegankelijker kunnen zijn voor mensen van buiten.
Contactpersoon: ds. W.M. van der Vegt  
 

Werkgroep PR

Voor informatie kunt u terecht bij ds. Willem van der Vegt of Joke Mulder
 

Koffiedienst

Het – wekelijks - koffiedrinken na de dienst is de gelegenheid voor ontmoeting en het versterken van de gemeenschap. Er zijn dan ook altijd zeer veel gemeenteleden en gasten die hier aan meedoen. De koffie wordt gezet en geschonken door vrijwilligers.
Contactpersoon: mevr. Greetje Bouman


Kopieerwerk

Alle zondagsbrieven worden op het kerkelijk bureau afgedrukt en door een team mensen gekopieerd op een kopieerapparaat. Als u iets wilt kopiëren voor het kerkenwerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Er dient altijd een kopie van het te kopiëren stuk naar gestuurd te worden.
 

Zondagsbrief  

In de Grote Kerk verschijnt de zondagsbrief het hele jaar door.
Telefonische of schriftelijke berichten kunnen tot donderdag 18.00 uur worden doorgegeven aan:
Mevr. A. Vijgenboom, tel.nr. 473 97 97 en/of
 

Facebook  

De Grote Kerk is ook op facebook te vinden: www.facebook.com/Grote KerkSchiedam
 
terug