Privacyverklaring

“Voor wat betreft de wet op de privacy, de AVG, meldt de Algemene Kerkenraad u dat dit door de huidige wijkgemeenten wordt uitgewerkt. Het is met het oog op de toekomstige situatie per 1 januari 2019 dat we hiertoe besluiten. De Algemene Kerkenraad heeft dan opgehouden te bestaan en er zijn dan twee ‘nieuwe’ kerkgemeenten: de PG te Schiedam en de PG te Kethel, die beiden een Privacy Regeling op hun websites zullen plaatsen.”
 
Met hartelijke groet,
 
Henk ten Napel
(voorzitter AK)

Voorlopig is volgend privacystatement van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van PKN Schiedam.

PKN Schiedam
Nieuwstraat 36
3111 JP Schiedam

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

PKN Schiedam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PKN Schiedam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan PKN Schiedam verstrekt. PKN Schiedam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

PKN Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

PKN Schiedam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van PKN Schiedam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PKN Schiedam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de PKN Schiedam via post (adres: zie hierboven) of e-mail en wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.