Predikanten Predikanten
Predikanten:


            Dolf Tielkemeijer


Wijkpredikant van de Dorpskerk sinds 2015.
Dolf is iemand met veel levenswijsheid, ervaring met grotere wijkgemeenten en de samenwerking daarin.
De jeugd is zijn uitdaging. Iemand met veel inspiratie .
Dolf zelf zegt:
" Mijn opdracht als predikant van de Dorpskerk is, dat ik te vinden ben als pastor en als medemens.
Dat ik me laat vinden door de naaste die op mijn weg komt en door de Eeuwige die zijn mensen zoekt. Aanspreekbaar zijn."   
Deze taak ligt er nu ook voor de nieuwe gemeente.
U kunt hem bereiken via mail
Ad-interim wijkpredikant, Hans van der Linden. 
Hij is sinds 19 januari 2017 onze herder, theoloog, inspirator en een beetje als aanjager en manager.
Hij is te bereiken via mail 

Hans zal nog enige tijd in de nieuwe gemeente werkzaam zijn.  In de loop van 2019 zal hij opgevolgd worden door een nieuwe voltijd predikant
terug