Over ons Over ons

 


Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam


Eén gemeente, twee kerkgbouwen.
Een Hervormde en Gereformeerde gemeente, samen één Protestantse Gemeente!
Van oudsher is de Dorpskerk gevestigd in de dorpskern van Kethel,
nu Schiedam - Noord genaamd.
De Gereformeerde gemeenschap is van oudsher begonnen in het Oude Raedthuys, het gemeentehuis van het dorp Kethel. Later toen de gemeente groter werd, verhuisden zij naar 't Schepphuis, achter de Dorpskerk. In 1957 werd er een houten kerkgebouw gebouwd, De Ark.
In 1971 werd deze vervangen door een stenen gebouw, de huidige Ark.

Tien jaar lang waren deze twee gemeentes samen, de Gefedereerde Gemeente Schiedam-Kethel.
De Hervormde - en Gereformeerde gemeente werkten op heel veel terreinen samen en kenden een gezamenlijk beleidsplan.

De ontwikkelingen van de tijd treffen ook de geloofsgemeenschap in Schiedam- Kethel.
Vanaf 1 maart 2019 gaan deze twee gemeentes verder als één gemeente met twee kerkgebouwen:
Zij vormen nu samen:

" De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam",.
Zij zal om en om kerken in een van de twee kerkgebouwen.

terug