Ouderlingen Ouderlingen
De ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor onze gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.
 
Ouderlingen 2019 nader in te vullen
terug