Links Links
Protestantse kerken in Nederland
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk die de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken, ondersteunt

Kerk in Actie
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen

Nederlandse Zendingsraad
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie

Raad van Kerken Schiedam
Een overzicht van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken in Schiedam met hun eventuele internet sites

De Bijbel
Site met de complete bijbel, in de NBV zoals gebruikt in de PKN en in meerdere andere vertalingen, zoals de Statenvertaling. Na registratie is er een uitgebreide zoekfunctie op Bijbelboek en hoofdstuknummer, op onderwerp, op gebeurtenis en op de kaart van de toen bekende wereld rondom de Middellandse Zee..

Juicht aarde
Op deze site vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Historische Vereniging Schiedam
Op deze website staat veel historische informatie over kerkgenootschappen en -gebouwen.

Leve de Kerk
Voor een open en gastvrije Kerk

Voorlees Bijbel
De site bestaat sinds de nieuwe vertaling en kan voor mensen met een visuele beperking prettig zijn.

Musicalwebsite
Musicals over verhalen uit de bijbel, gespeeld door de wijkgemeente Schiedam Noord van de PKN Schiedam

Voedselbank
Een stichting met als doel: Het met medewerking van voedselleveranciers en financiële ondersteuning van particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijfsleven het wekelijks kunnen verstrekken van een voedselpakket aan personen en gezinnen die door omstandigheden niet in voldoende mate kunnen voorzien in hun primaire voedselbehoeften

Radio Schiedam
Radio Schiedam is onderdeel van look tv, de lokale tv- en radio-omroep voor Schiedam

Matthäuspassion Schiedam
Stichting Matthäuspassion Schiedam, die elk jaar de uitvoering kort voor Pasen verzorgt
terug