In gesprek In gesprek
Jong en oud(er)

Voor jong en oud(er)
In het seizoen 2019 – 2020 willen we op vier zondagen, na het koffie drinken, een bijzondere bijeenkomst hebben rond onderwerpen die zowel jongeren, als ouderen aanspreken. Dat kan een film zijn, een optreden of presentatie van nieuwe media. Er wordt aan dit programma nog gewerkt en de data liggen nog niet vast, maar houd de bericht- geving in Kerknieuws en de Zondagsbrieven in de gaten. Het wordt bijzonder!

 
-  40-ers en 50-ers in gesprek
Vier keer per jaar komen wij bijeen met een groep mensen tussen de pakweg 40 en 60 jaar. De bijeenkomsten zijn ongedwongen en gezellig. De bijeenkomsten worden voorbereid door iemand uit de groep samen met de predikant.  De locatie is wisselend bij iemand thuis. Alles is vrijblijvend en ook voor ons is het elke keer weer afwachten hoe de avond met ieders inbreng ingevuld gaat worden. In ieder geval is het altijd weer goed om elkaar te zien en met elkaar te praten over hoe we ons geloof in de huidige samenleving ervaren.
              è Wil je ook graag eens een avond bezoeken om uit te zoeken of het iets is voor jou/jullie?
Zie de Facebookpagina waarop we de data en het onderwerp vermelden; like de pagina en blijf op de hoogte!
                                  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007986856828 .   
Meer weten? Neem contact op met Eveline van Meggelen: evelinevanmeggelen@gmail.com of 06 – 150 38 719, of
Hincka Rosdorf: hinckarosdorf@hotmail.com of 06 – 155 28 672.

Wij hebben een Facebookpagina waar we de data en het onderwerp op vermelden; like deze pagina en je blijft op de hoogte! 
Facebook
 
Ontmoetingen:

Open ontmoetingen

In het voorjaar van 2020 worden er op verschillende locaties in Schiedam - Noord weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Ochtend-, middag- en avondbijeenkomsten, om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen daarvan een of meerdere bij te wonen. Dit najaar ontvangt u daarover nadere informatie. Wilt u er zeker zijn dat u deze informatie ontvangt, maak dan uw belangstelling kenbaar aan
Frans Griffioen

Maandelijkse ontmoetingsochtenden in ’t Schepphuis.
Naast de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn er de vaste, maandelijkse ontmoetingsochtenden; open voor een ieder en in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met anderen delen? En, het 2e gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel? Steeds op de 2e dinsdagochtend v.d. maand in ’t Schepphuis, achter de Dorpskerk.
Aanvang 10.30 uur. o.l.v.: Dolf Tielkemeijer. Welkom!

Ontmoetingsbijeenkomsten in de Weerklank
Elke 2 maanden is er op de 2e donderdagochtend van de oneven maand van 10.00 tot 12.00 uur een ontmoetings-bijeenkomst o.l.v. pastor Hans van der Linden. In het seizoen 2019 – 2020 is dat op 14 november, 9 januari, 12 maart en 14 mei. Wees welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.
 
Oecumenische bijeenkomst- De Kring
In 1978 is de Kring gestart. En tot nu toe nog elke maand actief. Nog steeds zijn er mensen van af het eerste uur. De leden hebben al jarenlang een hechte band met elkaar. We zijn niet aan een bepaalde kerk gebonden, maar van af het begin wel met elkaar verbonden in het zoeken, beleven en soms vinden van antwoorden voor ons leven van alle dag. Proberen de Bijbel te verstaan in ons bestaan.
Daar heb je elkaar voor nodig. De leden zijn wat ouder en daarom zijn de bijeenkomsten op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur (3e maandag v.d. maand). De laatste middag in mei maken we het programma voor het volgende seizoen. Het seizoen loopt van september t/m mei. We spreken dan af wie met wie de middag gaan voorbereiden. Zo is iedereen betrokken. De sfeer is fijn, en lief en leed wordt gedeeld
Wil je meer weten? Bel dan Tom of Ans Buitelaar, 010 – 4715368, of Ans Vijgeboom, tel. 010 – 4739797.
  
Themabijeenkomsten

Nicodemuskring

Nicodemus zocht in de avond Jezus op, met zijn vragen over het geloof. Ook wij komen weer bij elkaar met onze vragen. Vragen waar je anders niet zo gauw aan toe komt. Dit jaar spreken we elkaar aan de hand van het boekje ‘Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven’ van Tomáš Halík. Het is uitgegeven bij uitgeverij Kok boekencentrum 2018.
Zowel doorgewinterde kerkgangers als nieuwsgierigen naar het geloof zullen zich hopelijk kunnen vinden in de vragen die aan bod komen. We komen op de 2e donderdag van de maand bijeen in Terpzicht: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april (derde donderdag i.v.m. Witte Donderdag) en 14 mei. We beginnen om 20:00 uur, en sluiten om 21:30 uur op passende wijze af. Opgeven bij
Hans van der Linden, tel. 06-49430951 of email: ds.vanderlinden@pgkethel.nl . Ook nieuwkomers zijn welkom!
terug