In actie In actie
Bijbel in beeld 

In kerkdiensten worden Bijbelse verhalen gelezen, besproken en bezongen, zodat ze voor ons gaan leven. Dit jaar gaan we bij Bijbel in Beeld 6 x aan de slag met verhalen die in diensten niet zo vaak aan de orde komen en minder bekend zijn. Het betreft een aantal gelijkenissen, maar dan uit het Oude Testament. Dat levert nieuwe inzichten op. We proberen het verhaal tot leven te brengen door het te lezen en bespreken onze gedachten, gevoelens en beelden bij het verhaal. Dan zetten we de boodschap van het bijbelverhaal om in een schilderij. De ene keer wordt dat een heel figuurlijk schilderij, een andere keer abstract of symbolisch. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding aanwezig.
De groep deelnemers varieert van 7 tot 15 mensen uit verschillende kerken; sommigen doen al vanaf het begin mee. De sfeer is ontspannen en gezellig, terwijl ieder op zijn eigen manier met het verhaal en schilderij bezig is. Het resultaat mag er elke keer weer zijn. De schilderijen worden getoond in de Ontmoetingsruimte van De Ark en spreken altijd velen aan. Ook worden ze soms nog elders tentoongesteld, bijvoorbeeld in de Weerklank.
Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen.
We schilderen dit seizoen nu al voor het 25e jaar en daarom is, zoals afgesproken, het  thema: Feest.
De onderwerpen zijn dit seizoen daarom:
1. Leviticus 25: 1-22: het jubeljaar,                         2. Ester 9 16-28: het Poerimfeest,
3. 2 Makkabeeën 10: 1-9: op 25 kislew wordt de reiniging van de tempel gevierd,
4. Johannes 2: 1-11: de bruiloft te Kanaa   5. 2 Kronieken 30: Hizkia herstelt het Pesachfeest,
               6. Handelingen 2: 1-13: het Pinksterfeest.
Data: 3 oktober 2019, 7 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 6 februari 2020, 5 maart 2020.
Locatie: De Ark, Hargplein 101, om 19.30 uur. Kosten per avond: € 3,-, excl. koffie of thee.
Tevoren aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Bericht of nadere informatie bij Hans en Ploni Strijland, tel: 010-4709529, e-mail: jmstrijland@kabelfoon.nl , bij Els Boon, e-mail: eboon2110@gmail.com of Mies Huizenga, tel: 010-4712347, e-mail: sec_magnalia@yahoo.co.uk .
 
 
Kussenproject

Vrijwilligers in De Weerklank hebben afgelopen jaar kussens
gemaakt. Kunstwerken! We geven de kussens aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Weet
u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef het dan door. Komend seizoen gaan we elke 3e woensdag van de
maand (m.u.v. december) in ontmoetingshuis De Weerklank verder met het maken van kussens. Aanvang: 14.00
uur. Info: Rita van der Eijk-Lamein van stichting Meredia,
tel: 010 - 2730727. Welkom!
 
Gezamenlijke maaltijden
Op de 1e en de 3e donderdag van de maand om 17.00 uur is er gelegenheid om met elkaar te eten. Er wordt voor de gasten gekookt en daarna samen gegeten. Voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009.
 
 Maandagmiddagsoos in De Ark

Voor een bakje thee of koffie, een praatje met buurtgenoten. Laagdrempelig en naar behoefte met creatieve activiteiten. Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de Ark. Organisatie: De Ark i.s.m. Seniorenwelzijn en het WOT. Info. Natalie Wassink, 010 – 248 68 88  of  nwassink@seniorenwelzijn.nl .


Bijzondere bijeenkomsten; óók op zondagmiddagen.
Verspreid over het jaar zijn er bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. Deze variëren van lezingen tot gespreks-, muziek-, knutsel- en spelbijeenkomsten. Een aantal daarvan zijn in het najaar en voorjaar (meestal) op de 3e zondag van de maand. Meer informatie? Zie de website, de Zondagsbrief, Kerknieuws of flyers in kerken en de Weerklank.
Meer info over De Weerklank:
terug