Witte Donderdag Witte Donderdag

Het thema van de viering is het thema van Pasen: de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit slavernij, of in andere woorden: God bevrijdt ons uit alles waar wij in gevangen zitten en leidt ons naar het beloofde land, dat is: een wereld naar Gods bedoelingen, een wereld waarin vrede is en gerechtigheid en waar ieder genoeg heeft om van te leven. Elk jaar tijdens het Pesachfeest wordt de uittocht herdacht en betrokken op ons eigen leven. Dit gaat niet over een gebeurtenis ver weg en lang geleden, dit gaat over iets dat God nog steeds doet, ook in onze levens. Ook Jezus houdt in zijn tijd dit Pesachmaal met zijn leerlingen en zodoende vernieuwt hij het: zijn liefde bevrijdt ons, het vernieuwt ons leven radicaal.
De dienst is op 24 maart, begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren.
Er staan mooi gedekte tafels, zodat ons samenzijn lijkt op zo’n Pesach maaltijd. Aan één tafel zitten zes personen. Er is een inleiding van enkele minuten, er wordt gezongen (een zanggroep o.l.v. Arjen Leistra verleent medewerking aan de dienst), gelezen en gebeden.
Ook is er ruimte voor onderling gesprek (maximaal 15 minuten). De tafels staan iets uit elkaar, zodat het gesprek in kleine groepjes kan plaatsvinden. Daarbij gaat het om ontmoeting. Voor het delen van brood en wijn zullen we een grote kring vormen (waarin u kunt zitten of staan).
Bent u benieuwd of wilt u gasten meenemen – iedereen is van harte welkom.

ds. Marjolijn Russchen

terug