Eredienst en Vieringen

Eredienst en Vieringen

Begroeting

In onze kerken is gastvrijheid een hoog goed. Bij elke dienst zijn er dan ook gastheren en /of gastvrouwen aanwezig, die u bij binnenkomst begroeten, eventueel de weg kunnen wijzen en die u na de dienst verdere informatie kunnen verschaffen.
 

Liturgisch bloemschikken

In de advent, in de veertigdagentijd en op de feestdagen: Pasen, Pinksteren, Kerst en incidenteel als daar een aanleiding toe is, wordt er een liturgische bloemschikking gemaakt.
Mensen die dit doen ervaren dit als heel bijzonder en verdiepend voor hun eigen geloofsleven en dat geldt ook voor de kerkgangers, die de schikking tijdens de dienst in zich op kunnen nemen.
Kirstain Houweling en Ria van Kleeff vormen de werkgroep liturgisch bloemschikken.
Informatie bij:  Mevr. K. Houweling  tel: 426 31 77
 

Bloemen- en Kaartgroet

De bloemen, die op zondag in de kerk staan worden na de dienst als groet en bemoediging naar 2 gemeenteleden gebracht.
Meestal worden er 's zondags ook 3 kaartgroeten verstuurd. Vóór of na de dienst ondertekenen veel kerkgangers deze kaarten, die voor de ontvangers een teken van verbondenheid met de gemeente zijn. Gemeenteleden kunnen hierbij "oog en oor" zijn.
Contactpersoon: mevr. A.Vijgeboom, tel. 4739797.
 

Autodienst

Soms is de tocht van en naar de kerkdienst net iets te ver. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of om een andere reden niet in staat bent op eigen kracht naar de kerk te komen. Voor u is speciaal de (gratis) autodienst opgericht. Vrijwilligers halen en brengen u als u even - bij voorkeur op zaterdag - telefonisch laat weten dat u op de desbetreffende zondag gebruik van de autodienst wilt maken.

Voor contact: Mw. L. van Dalen    tel. 010 4701322


 
terug