vriendenstichting vriendenstichting
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Schiedam zet zich in voor gebruik van het historisch kerkgebouw in cultureel en functioneel opzicht.
Daartoe heeft de stichting in de loop der jaren op velerlei gebied bijgedragen aan de aanschaf en/of onderhoud van diverse functionele onderdelen van de kerk.
Eenmaal per jaar organiseert de stichting in het najaar een bijeenkomst voor haar donateurs. We willen dan de speciale aandacht geven aan een bepaald facet van de kerk.
Nieuwe donateurs heten wij van harte welkom. De minimale jaarlijkse donatie is 20 euro.
Uw aanmelding als nieuwe donateur is meer dan welkom bij de voorzitter. Alvast bedankt voor uw reactie.

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Schiedam is op initiatief van (destijds) het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam op 8 april 1991 opgericht.
De stichting heeft volgens haar statuten als doel:
a. De kerk aan te wenden voor culturele doeleinden, die passen bij het
   wezen van de kerk.
b. mee te werken aan en het bevorderen van activiteiten met betrekking
   tot de instandhouding van de kerk.

De stichting heeft een ANBI-status, zodat nalatenschappen en schenkingen op gunstige belastingvoorwaarden kunnen worden gegeven.
Het fiscaal-nummer van de stichting is: 0097.59.360.

Joop de Beer, voorzitter.
 
Het bestuur van de stichting bestaat verder uit:
W.J. Punt,                secretaris
W.L. Donkers,          donateursadministratie
M. Goudappel,         bestuurslid
D. Gelderblom,        bestuurslid
  
Het postadres van de stichting is:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
p/a Kerkelijk Bureau
Nieuwstraat 32
3111 JP Schiedam
terug