Pastoraat Pastoraat

Pastoraat

Het pastoraat wordt verzorgd door de predikanten en door meerdere vrijwilligers.
Het pastoraat in wijkgemeente Stad is als volgt verdeeld:
Wijk 1, Zuid, pastores: ds. M. Russchen en W.M. van der Vegt          
Wijk 2, Centrum/Oost/Frankeland, pastor: ds. W.M. van der Vegt.
Wijk 3, Nieuwland/West  pastor: ds. M. Russchen.
Deze wijken zijn onderverdeeld in secties.
Een ouderling (maakt deel uit van de kerkenraad) heeft meerdere secties.
Een pastorale medewerker heeft eveneens meerdere secties.
Er is een bezoekersteam (voor ouderenbezoek per wijk).
Er zijn nieuw-ingekomenenbezoekers (ook per wijk).
Onderling overleg tussen de verschillende bezoekers vindt plaats tijdens het bezoekersberaad.
Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad, en doet naast het bezoekwerk ook dienst in de eredienst van de gemeente.
Pastorale medewerkers assisteren de ouderling bij het bezoekwerk in de wijk. Zij hebben een belofte van geheimhouding afgelegd.
Daarnaast zijn er bezoekers voor bepaalde doelgroepen, zoals nieuw-ingekomenen en ouderen (de bezoekersteams). Over de taak van eventuele contactpersonen in de stad zal de kerkenraad zich op een later tijdstip beraden.
 
 
terug