Meer in de Kerk Meer in de Kerk
MEVO-bazar 

Ieder jaar is de MEVO-bazar tijdens de Brandersfeesten in de Grote Kerk op de zaterdag van  het laatste volle weekend van september.
Een enthousiaste groep vrijwilligers is ruim van tevoren  bezig om zaterdags een druk bezochte rommelmarkt goed te laten verlopen. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Sint  Jans Kerk Schiedam en wordt gebruikt voor onderhoud van dit monumentale kerkgebouw.
 
Correspondentieadres:
Dirk Docter  
 
 
Vocalis St. Jan Schiedam
Plaats:                       Grote Kerk, Lange Kerkstraat 37, 3111NN Schiedam
Tijd:                            maandagavond van 20.00-22.00uur
Leiding:                      Arjen Leistra
Info:                           http://www.vocalis-schiedam.nl/vocalis-schiedam/Welkom.html


Voor een compleet overzicht van alle activiteiten die aangeboden wordt door de Schiedamse Raad van Kerken, zie de activteitenkalender

terug