Kinder en Jeugdwerk Kinder en Jeugdwerk

Visie en beleid kinder- en jeugdwerk

De kerk is het lichaam van Christus. Kinderen hebben daarin een volwaardige plaats.
Zij hebben ons en elkaar nodig en wij hebben hen nodig.
Wij leren van hen en zij leren van ons.
Het is onze verantwoordelijkheid, hen niet alleen toegang te geven tot de bronnen van onze cultuur, maar vooral om hen door te geven wat voor ons belangrijk is en richting geeft aan ons leven. De geloofsbagage die je als kind meekrijgt, draagt je je leven lang.
Wij geloven dat kinderen verantwoordelijke mensen worden als wij hen verantwoordelijkheid geven (passend bij hun leeftijd).
Wij geloven dat kinderen veel kunnen en dat ze uitdaging, inspiratie en een veilige omgeving nodig hebben om te kunnen groeien. Wij geloven dat onze gemeenschap dat kan bieden en van groot vormend belang kan zijn voor onze kinderen.
Kinderen hebben bij ons dan ook een plaats en een taak in de zondagse viering; ook
bieden wij hen - tijdens de viering - een programma dat aansluit bij hun leeftijd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan geloofsonderricht/(basis)catechese voor kinderen vanaf groep 7 van de basisschool.
 
We zijn ons ervan bewust dat – bij het verdwijnen van religie uit de maatschappij – steeds meer activiteiten op de zondagmorgen worden georganiseerd, en dat het voor ouders soms moeilijk is om een en ander te combineren met kerkgang.
Daarnaast bestaat de driehoek thuis-school-kerk – in onze stad -  vrijwel niet meer.
Als kerk hebben wij daarom meer dan ooit de taak om de ouders te ondersteunen wat betreft de vormgeving van het geloof in het dagelijkse leven (bijv. rituelen, bidden, zingen, lezen in de Bijbel en het gesprek over geloofs- en zinvragen).
 

 
Kerk op schoot Kerk op schoot

"Op 12 november 2017 is er Kerk op Schoot, speciaal voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar. We zitten gezellig op kussens in een kring, of bij papa, mama, opa of oma op schoot. We gaan zingen over, luisteren en kijken naar het verhaal van Noach, die een grote boot bouwde en met veel dieren in de boot ging. 
Kom je ook, samen met je knuffeldier? Het is in de Grote Kerk, Lange Kerkstraat 37 in Schiedam. We beginnen om 15:30. Het duurt ongeveer een halfuur, en daarna drinken we limonade met elkaar."

 
TIM (Tienergroep) TIM (Tienergroep)

Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor tieners van 11 t/m 14 jaar. Zij gaan op een aansprekende manier, zowel creatief als theoretisch aan de slag met onderwerpen over het geloof.
Leiding: Dineke Pijpers en Aletta van Hoek
 

 
Jongeren 16+ Jongeren 16+

Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor jongeren van 15 t/m 20 jaar. Zij gebruiken onder andere materiaal van Youth for Christ, maar de jongeren kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen.
Leiding: Mark Versluijs en Corjan Koppe, tijdens de kerkdienst.
 

 
Catechese

Catechese

Basiscatechese

Eenmaal in 14 dagen op maandagavond komen kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool bij elkaar. Zij krijgen volgens een mooie methode informatie over kerk, geloof en de bijbel. Het zijn actieve bijeenkomsten, de kinderen kunnen het geleerde meteen in de praktijk brengen. Leiding: Joke Mulder.
Contact: Boudewijn Ridder,
 

Catechisatie

Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar is er catechisatie door ds Marjolijn Russchen.
Contact: Boudewijn Ridder,