Kinder en Jeugdwerk Kinder en Jeugdwerk
Visie en beleid
De kerk is het lichaam van Christus. Kinderen hebben daarin een volwaardige plaats. Zij hebben ons en elkaar nodig en wij hebben hen nodig; wij leren van hen en zij leren van ons.


Het is onze verantwoordelijkheid hen niet alleen toegang te geven tot de bronnen van onze cultuur, maar vooral om hen door te geven wat voor ons belangrijk is en richting geeft aan ons leven. De geloofsbagage die je als kind meekrijgt, draagt je je leven lang mee. Wij geloven dat kinderen verantwoordelijke mensen worden als wij hen verantwoordelijkheid geven, passend bij hun leeftijd.

Wij geloven dat kinderen veel kunnen en dat ze uitdaging, inspiratie en een veilige omgeving nodig hebben om te kunnen groeien. Wij geloven dat onze gemeenschap dat kan bieden en van groot vormend belang kan zijn voor onze kinderen.

Kinderen hebben bij ons dan ook een plaats en een taak in de zondagse viering; ook bieden wij hen - tijdens de viering - een programma dat aansluit bij hun leeftijd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan geloofsonderricht voor kinderen vanaf groep 7 van de basisschool, in de vorm van catechisatie.
Maar ook voor jongere kinderen is er genoeg te doen in de Grote Kerk!

Hieronder is meer te lezen over diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. 
 

terug