Goede Vrijdag Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt duidelijk hoe ver de liefde van Christus gaat. Hij laat zich niet weerhouden lief te hebben, wat wij Hem (en elkaar) ook aandoen, zelfs al betekent dat zijn dood.
Uitgangspunt van deze viering zijn zes korte Bijbellezingen uit Mattheus 26 en 27 over het lijden en sterven van Jezus. Bij elke Bijbeltekst wordt een schilderij geprojecteerd (uit meerdere eeuwen kunstgeschiedenis). Bij elke afbeelding is een korte toelichting en wordt een link naar de actualiteit gemaakt. Enkele gemeenteleden zullen de vertolking van deze teksten op zich nemen. Het geheel wordt gecomplementeerd met liederen - voor een groot deel door de aanwezigen gezongen - en enkele gebeden.
Ook in deze viering zal een zanggroep o.l.v. Arjen Leistra meewerken.
Aansluitend zal een korte Stille Tocht gemaakt worden langs de kruisen aan de buitenmuur van de kerk, die aandacht vragen voor al die mensen, die lijden onder wat wij elkaar in onze tijd aandoen. De kinderen van de middelbare school zullen hieraan meewerken.
De viering is op 25 maart en begint om 19.00 uur.
Ook deze viering is bij uitstek geschikt om gasten mee naar toe te nemen. (Denkt u aan de grote belangstelling voor de opvoering van The Passion).

Om 17.00 uur, ook in de Grote Kerk, is er een eenvoudige, korte viering (ongeveer een half uur) speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd, om ook hen vertrouwd te maken met de betekenis van het lijden en sterven van Jezus.

ds. Marjolijn Russchen

terug