Gemeentegids Gemeentegids
Uitgebreide informatie kunt vinden in de Informatiegids Protestantse Gemeente te Schiedam Wijk Stad 2014

Mocht u informatie in de gids missen of merkt u een onjuistheid op wilt u dit dan laten weten aan Ds. W. van der Vegt,
  

 
terug