Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen
- " De Kring"
Breed Oecumenische gespreksgroep over geloof en hoe te geloven in het dagelijks leven. Niets nieuws en geen eendagsvlieg, want we bestaan sinds 1978. We hebben nu 17 leden en gaan met enthousiasme het nieuwe seizoen 2018/2019 tegemoet.
Aan het eind van het seizoen dragen we gezamenlijk de nieuwe onderwerpen aan voor het komende seizoen. We stemmen er over, en spreken af wie de nieuwe onderwerpen gaan voorbereiden. Er is betrokkenheid, aandacht voor elkaar, ernst en vrolijkheid. We zingen bidden en discussiëren met elkaar. We leren ook van elkaar. De meeste leden zijn al wat ouder. Mede daardoor zijn we van de maandagavond overgestapt op de maandagmiddag. In principe elke 3e maandag van de maand, t.w. 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 mei. We komen bij elkaar in de Weerklank Corn. Van Zantenpleinn 51 van 13.30 tot 16.00 uur.
Meer informatie? Bel 010-4715368 Tom /Ans Buitelaar of 4739797 Ans Vijgeboom. Wees welkom!
 
- Zicht op Lucas.
De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van meest bekende Bijbel verhalen. Het Lucas evangelie is echter méér dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats inneemt. Aan de hand van sleutelpassages willen we dat samen onderzoeken. Meer weten over de achtergronden van dit evangelie kan verdiepend werken in het komende kerkelijk jaar. Lees, en luister dan met gespitste oren. Advies: neem een Bijbel mee!
De bijeenkomst staat o.l.v. pastor Charles Duynstee. Woensdag 28 november van 20.00 – 22.00 uur. Plaats: pastorie v.d. Liduina basiliek, Singel 104, in Schiedam. Gratis parkeren op het terrein links van de kerk.
 
- Open ontmoetingsbijeenkomsten voorjaar 2019.
In het voorjaar van 2019 worden er op verschillende locaties in Schiedam - Noord weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Ochtend-, middag- en avondbijeenkomsten, om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen daarvan een of meerdere bij te wonen. Dit najaar ontvangt u daarover nadere informatie. Wilt u er zeker zijn dat u deze informatie ontvangt, maak dan uw belangstelling kenbaar aan fransgriffioen@hotmail.com of bel 010-4709327.
- Maandelijkse ontmoetingsochtenden in ’t Schepphuis.
Naast de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn er de vaste, maandelijkse ontmoetingsochtenden; open voor een ieder en in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met anderen delen? En, het 2e gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel? Steeds op de 2e dinsdagochtend v.d. maand in ’t Schepphuis, achter de Dorpskerk. 1e keer: 11 september. Aanvang 10.30 uur. O.l.v.: Dolf Tielkemeijer. Welkom!
 
- Nicodemus kring
 
Nicodemus zocht in de avond Jezus op, met zijn vragen over het geloof. Ook wij komen weer bij elkaar met onze vragen. Vragen waar je anders niet zo gauw aan toe komt. Dit jaar spreken we elkaar aan de hand van het boekje ‘God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof’ van Jan Offringa en Evert van Baren. Het is uitgegeven bij Uitg. Skandalon (5e druk 2015).
Zowel doorgewinterde kerkgangers als nieuwsgierigen naar het geloof zullen zich hopelijk kunnen vinden in de vragen die aan bod komen. We komen op de 2e donderdag van de maand bijeen in Terpzicht: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei. We beginnen om 20:00 uur, en sluiten om 21:30 uur op passende wijze af. U kunt zich opgeven bij ds. Smit, telefoon 06-51640302 of email: tacosiccosmit@gmail.com . Nieuwkomers zijn welkom!
 
- Ochtendgebed in de Dorpskerk.
Elke donderdagochtend is er van 10.00 tot 10.30 uur ochtendgebed in
de Dorpskerk. We zijn dan even stil, bidden voor de gemeente, voor de wereld en voor allen aan wie we denken,
lezen uit de bijbel, zingen en bereiden ons voor op de komende zondag. Wees welkom. Dolf Tielkemeijer.
terug