Wekelijkse kerkdienst Wekelijkse kerkdienst
Wie preekt er? Dat kun je zien op het kerkdienstenrooster
Zijn er nog bijzondere activiteiten voor jong of oud of mensen die de dienst speciaal muzikaal ondersteunen?
Een antwoord op deze vragen vind je op de achterkant van het kerkblad: Schiedams KERKnieuws. Deze ligt achterin de kerken voor je klaar als je geen abonnement hebt.
In het kerkgebouw van de Dorpskerk ontvang je bij bijzondere diensten een liturgie, in de reguliere diensten staan de liederen vermeld op de borden in de kerk. Bijna alle liederen zingen wij uit het nieuwe liedboek.
In het kerkgebouw van de Ark is er een beamerpresentatie. Voor wie slecht ziet of liever uit het nieuwe liedboek zingt, liggen er enkele exemplaren achterin de kerk.

Bij elke dienst is er kindernevendienst,
Oppas is er alleen als je er naar vraagt.

Tijdens de dienst zijn er twee collectes.
Eén voor de diaconie en één voor de kerkvoogdij.
Je hoort van de diaken wat het doel is waarvoor gecollecteerd wordt.

Na afloop van de dienst staan de voorganger en een ouderling bij de uitgang van de kerkzaal om iedereen een goede week te wensen. Iedere zondag is er na de dienst gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of frisdrank elkaar te ontmoeten en na te praten.

Onze diensten beginnen om 10.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk.
We heten je van harte !
terug