De Weerklank De Weerklank

De Weerklank
Ontmoetingscentrum De Weerklank wil een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen in Schiedam Noord.
Adres: Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam.
Telefoon: 010 – 471 80 09

lees meer »
 
Wat is er voor u?

Wat is er voor u?

De volgende onderwerpen voor u volwassenen staan op deze pagina:

 
Voor u / volwassenen Voor u / volwassenen

Onder de volwassenen in de gemeente kennen we een grote diversiteit qua leeftijd. Elke leeftijdsgroep vraagt/heeft op een andere manier behoefte om met het geloof om te gaan. Voor elke leeftijdsgroep zijn er diverse activiteiten.
In het onderstaande menu kunt u een keuze maken uit het aanbod. Sommige bijeenkomsten zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep bedoeld. Andere ontmoetingen zijn voor elke leeftijd, aan u de keus.

 
Pastoraat Pastoraat

Bezoek van een predikant, een kerkelijk werker, een ouderling, iemand van het bezoekteam is voor veel mensen onmisbaar. Al deze mensen proberen er met elkaar op toe te zien dat wij als gemeente u niet vergeten.

lees meer »
 
Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen

Ontmoeting, Kringen en Gespreksgroepen

lees meer »
 
Actueel geloven Actueel geloven

Exposities, muzikaal geloven, lezingen, geloof in hogere sferen, bijzondere boeken, kerk en samenleving .................

lees meer »
 
Samen actief en ontspanning Samen actief en ontspanning

Bijbel in beeld brengen 
Het kussenproject

Dauwtrappen

Buurtgenoten

lees meer »
 
Jong en oud(er) Jong en oud(er)

Voor jong en oud(er)
In het seizoen 2018 – 2019 willen we op vier zondagen, na het koffie drinken, een bijzondere bijeenkomst hebben rond onderwerpen die zowel jongeren, als ouderen aanspreken.

lees meer »
 
Praatgroep alleenstaanden Praatgroep alleenstaanden

- Praatgroep alleenstaanden.
De praatgroep komt op de 4e donderdag in de maand, van 14.30 tot 16.00 uur, in Terpzicht bijeen. Eenzaamheid, eenzaam zijn, gemis van een geliefde naaste, maar ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen. 

lees meer »
 
Activiteiten Activiteiten

Al jaar en dag zijn bepaalde activiteiten traditie, die doen we nog met veel plezier. We hopen dat u ons vrijwillig wilt helpen deze tradities voort te zetten.

lees meer »
 
Voorzieningen Voorzieningen

Om te zorgen dat voor iedereen alles bereikbaar blijft en niets u belemmert, zijn er diverse voorzieningen om u een handje te helpen.
Deze voorzieningen zijn er:
  • de autodienst
  • de begraafplaats
  • de collectebonnen
  • het kerkblad
  • de kerktelefoon en het internet
  • het kopieerwerk
  • de ringleiding
  • de zondagsbrief

lees meer »
 
Muziek & Cultuur Muziek & Cultuur

Muziek in de kerk? Ja, natuurlijk. Cultuur in de kerk? Hoe? Geloof daar zit muziek in en meer.................

lees meer »