Over ons Over ons
 


Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam


Eén gemeente, twee kerkgbouwen.
Een Hervormde en Gereformeerde gemeente, samen één Protestantse Gemeente!
Van oudsher is de Dorpskerk gevestigd in de dorpskern van Kethel,
nu Schiedam - Noord genaamd.
De Gereformeerde gemeenschap is van oudsher begonnen in het Oude Raedthuys, het gemeentehuis van het dorp Kethel. Later toen de gemeente groter werd, verhuisden zij naar 't Schepphuis, achter de Dorpskerk. In 1957 werd er een houten kerkgebouw gebouwd, De Ark.
In 1971 werd deze vervangen door een stenen gebouw, de huidige Ark.

Tien jaar lang waren deze twee gemeentes samen, de Gefedereerde Gemeente Schiedam-Kethel.
De Hervormde - en Gereformeerde gemeente werkten op heel veel terreinen samen en kenden een gezamenlijk beleidsplan.

De ontwikkelingen van de tijd treffen ook de geloofsgemeenschap in Schiedam- Kethel.
Vanaf 1 maart 2019 zijn wij verder gegaan als één gemeente met twee kerkgebouwen:
Wij vormen nu samen:

" De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam",.
Zij zal om en om kerken in een van de twee kerkgebouwen.
 
De organisatie

We dragen allemaal een steentje bij
De organisatie
De organisatie

Er zijn veel mensen actief om op verschillende manieren hun steentje
bij te dragen aan de opbouw van en het werk in de gemeente.
- Predikanten
- Ouderlingen
- Kerkrentmeesters
- Diaconie
- Werelddiaconaat
- Kosters en gebouwbeheerders
- Beleidsplan

Daarnaast zijn er nog meer gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente zoals: de bezoekdames, de lopers van Kerkbalans, de leiding van de kindernevendienst… Kortom: de overige vrijwilligers. Teveel om hier allemaal te noemen. Op de volgende pagina's van de website kun je over de activiteiten voor u of voor jou lezen.
 
Predikanten Predikanten
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.1 Tessalonicenzen 5:24 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.
Het werk aan Gods Koninkrijk moet kunnen doorgaan, vandaag, morgen en alle jaren die nog komen.
 
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Helpen waar geen helper is, een stem geven aan wie geen stem heeft dat is onze opdracht.
lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking kortom ZWO
lees meer »
 
Kosters/ gebouwbeheerders Kosters/ gebouwbeheerders

Als koster/ moet je van alle markten thuis zijn. een koster is een echte duizendpoot.
Van het glaasje water voor de dominee, het hartelijk ontvangen van de kerkgangers, tot het regelen van  trouw- en rouwdiensten..................
lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan voor de periode 2019 – 2023
lees meer »
 
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
De Dorpskerk, een Hervormde gemeente van oudsher gevestigd in de dorpskern Kethel,
nu Schiedam – Noord. Een gemeente waar sociale contacten,
omzien naar elkaar, openheid en kijken naar de toekomst met behoudt van de bron van Het Woord een belangrijke rol spelen.

Onze predikant:
Dolf Tielkemeijer, iemand met veel levenswijsheid ervaring met grotere wijkgemeenten en samenwerking. De jeugd is zijn uitdaging. Iemand met veel inspiratie .
Dolf zelf zegt:
" Mijn opdracht als predikant van de Dorpskerk is, dat ik te vinden ben als pastor en als medemens. Dat ik me laat vinden door de naaste die op mijn weg komt en door de Eeuwige die zijn mensen zoekt.
Aanspreekbaar zijn." 

Wij maken deel uit van de gefedereerde Gemeente Schiedam – Kethel.
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) en de wijkgemeente Noord van de Protestantse gemeente Schiedam , (de Ark) zijn in oktober 2008 een federatie aangegaan.
Zo ontstond de gefedereerde gemeente Schiedam – Kethel.
Deze gefedereerde gemeente werkt op vele terreinen samen.
De wijkkerkenraden vergaderen regelmatig gezamenlijk en hebben een
gemeenschappelijk Beleidsplan opgesteld.

Er zijn gezamenlijke diensten op elke 1e en 3e zondag van de maand.
 
 
Diaconie Diaconie

Helpen waar geen helper is, een stem geven aan wie geen stem heeft dat is onze opdracht.
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
 
In twee kern activiteiten kan worden aangegeven wat het College van Kerkrentmeesters doet en wat zijn missie is:
1. Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiënen van de kerkelijke gemeente
2. De missie van het College van Kerkrentmeesters is er voor zorgen, dat het werk aan Gods Koninkrijk kan doorgaan, vandaag, morgen en alle jaren die nog komen.
 

lees meer »