Over ons Over ons

 


Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam


Eén gemeente, twee kerkgbouwen.
Een Hervormde en Gereformeerde gemeente, samen één Protestantse Gemeente!
Van oudsher is de Dorpskerk gevestigd in de dorpskern van Kethel,
nu Schiedam - Noord genaamd.
De Gereformeerde gemeenschap is van oudsher begonnen in het Oude Raedthuys, het gemeentehuis van het dorp Kethel. Later toen de gemeente groter werd, verhuisden zij naar 't Schepphuis, achter de Dorpskerk. In 1957 werd er een houten kerkgebouw gebouwd, De Ark.
In 1971 werd deze vervangen door een stenen gebouw, de huidige Ark.

Tien jaar lang waren deze twee gemeentes samen, de Gefedereerde Gemeente Schiedam-Kethel.
De Hervormde - en Gereformeerde gemeente werkten op heel veel terreinen samen en kenden een gezamenlijk beleidsplan.

De ontwikkelingen van de tijd treffen ook de geloofsgemeenschap in Schiedam- Kethel.
Vanaf 1 januari 2019 gaan deze twee gemeentes verder als één gemeente met twee kerkgebouwen:
Zij vormen nu samen:

" De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam",.
Zij zal om en om kerken in een van de twee kerkgebouwen.

 
De organisatie

We dragen allemaal een steentje bij
De organisatie

De organisatie

Er zijn veel mensen actief om op verschillende manieren hun steentje
bij te dragen aan de opbouw van en het werk in de gemeente.
- Predikanten
- Ouderlingen
- Kerkrentmeesters
- Diaconie
- Werelddiaconaat
- Kosters en gebouwbeheerders
- Beleidsplan

Daarnaast zijn er nog meer gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente zoals: de bezoekdames, de lopers van Kerkbalans, de leiding van de kindernevendienst… Kortom: de overige vrijwilligers. Teveel om hier allemaal te noemen. Op de volgende pagina's van de website kun je over de activiteiten voor u of voor jou lezen.

 
Predikanten Predikanten

lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen


Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.1 Tessalonicenzen 5:24 

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


Bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.
Het werk aan Gods Koninkrijk moet kunnen doorgaan, vandaag, morgen en alle jaren die nog komen.
 

lees meer »
 
Diaconie Diaconie


Helpen waar geen helper is, een stem geven aan wie geen stem heeft dat is onze opdracht.

lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat


Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking kortom ZWO

lees meer »
 
Kosters/ gebouwbeheerders Kosters/ gebouwbeheerders


Als koster/ moet je van alle markten thuis zijn. een koster is een echte duizendpoot.
Van het glaasje water voor de dominee, het hartelijk ontvangen van de kerkgangers, tot het regelen van  trouw- en rouwdiensten..................

lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan


Beleidsplan voor de periode 2019 – 2023

lees meer »