Over ons Over ons

De volgende onderwerpen over de Dorpskerk staan op deze pagina:
 

 
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Dorpskerk, een Hervormde gemeente van oudsher gevestigd in de dorpskern Kethel,
nu Schiedam – Noord. Een gemeente waar sociale contacten,
omzien naar elkaar, openheid en kijken naar de toekomst met behoudt van de bron van Het Woord een belangrijke rol spelen.

Onze predikant:
Dolf Tielkemeijer, iemand met veel levenswijsheid ervaring met grotere wijkgemeenten en samenwerking. De jeugd is zijn uitdaging. Iemand met veel inspiratie .
Dolf zelf zegt:
" Mijn opdracht als predikant van de Dorpskerk is, dat ik te vinden ben als pastor en als medemens. Dat ik me laat vinden door de naaste die op mijn weg komt en door de Eeuwige die zijn mensen zoekt.
Aanspreekbaar zijn." 

Wij maken deel uit van de gefedereerde Gemeente Schiedam – Kethel.
De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) en de wijkgemeente Noord van de Protestantse gemeente Schiedam , (de Ark) zijn in oktober 2008 een federatie aangegaan.
Zo ontstond de gefedereerde gemeente Schiedam – Kethel.
Deze gefedereerde gemeente werkt op vele terreinen samen.
De wijkkerkenraden vergaderen regelmatig gezamenlijk en hebben een
gemeenschappelijk Beleidsplan opgesteld.

Er zijn gezamenlijke diensten op elke 1e en 3e zondag van de maand.
 

 
Diaconie Diaconie


Helpen waar geen helper is, een stem geven aan wie geen stem heeft dat is onze opdracht.

lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

 
In twee kern activiteiten kan worden aangegeven wat het College van Kerkrentmeesters doet en wat zijn missie is:
1. Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiënen van de kerkelijke gemeente
2. De missie van het College van Kerkrentmeesters is er voor zorgen, dat het werk aan Gods Koninkrijk kan doorgaan, vandaag, morgen en alle jaren die nog komen.
 

lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat


Wat is ZWO?
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

lees meer »
 
Jaargids Jaargids

Veel informatie over de Dorpskerk en De Ark staat in onze jaargids 

Mocht u informatie in de jaargids missen, dan kunt u contact opnemen met Adri de Groot, de scriba van de Dorpskerk, 06 - 53523560 of .