Muziek & Cultuur Muziek & Cultuur
Gospelsound:
Waar: De Dorpskerk
Wanneer: Elke eerste zondag van oktober, november, februari en maart.
Tijd: 19.00- 20.00 uur
Toegang: Vrij - collecte bij de uitgang richtprijs €5,-pp
De optredens i.h.k.v. de Gospelsound (aanvang 19.00 uur) zijn nog niet bekend. Zie Kerknieuws en Zondagsbrief.
 
Contactpersoon: Frans Griffioen,  010 – 470 39 27 fransgriffioen@hotmail.com  
 
Avondmuziek Dorpskerk Kethel:
Het kerkelijk leven is altijd verweven geweest, en ook nu nog, met de culturele uitingen in onze samenleving. Daarom is er ook dit seizoen weer een gevarieerd cultureel aanbod dat zich beweegt op het grensvlak van kerk en samenleving.
Muziek, zang, voordrachten en expressie vullen het programma. Omdat nog niet alle onderdelen bekend zijn vragen we u om de aankondigingen in het Kerknieuws en de Zondagsbrieven te volgen.
• Avondmuziek (zondagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk). Er zijn de volgende aankondigingen:
- 28 oktober - Oscar Verhaar – countertenor, Michiel Niessen – luit / theorbe, Claudio Monteverdi, Henry Purcell,
Alessandro Grandi, Thomas Campion;
- 23 december - Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen, Ceremony of Lessons and Carols;
- 24 februari - Oostercantorij o.l.v. Andries Stam; Motetten rondom ‘Maria’, Orlandus Lassus, Francesco Soriano,
Sergej Rachmaninov, Edward Elgar;
- 14 april (Palmpasen) - Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen; Heinrich Schütz - Lucas Passion m.m.v. solisten.                                                                                 
Contactpersoon:    
Mevr. E. Meijboom   secretaris  010-2470654
 
Dorpskerk Cantorij:
In 2004 is de Dorpskerk Cantorij opgericht. Zij is vooral actief in het begeleiden van de gemeentezang. Ook worden voor bijzondere diensten (lijdenstijd, kerst), muziekstukken ingestudeerd. Dirigent is dhr. Hans van der Linden. Wij kunnen nog wel wat stemmen gebruiken. Heeft u wel zin om één avond in de week ontspannend te oefenen, aarzel dan niet en meld u aan bij één van onderstaande bestuursleden. Repetitie op de maandagavonden van 20.15 uur tot 22.00 uur.               
Contactpersonen:    
Mevr. G.D. Sels-Speijer          010-4705939
Mevr. E. van Toor-van der Hoff   penningmeester  010-4701798
   
Zondagmiddag in de Dorpskerk:
• Zondagmiddag in de Dorpskerk. Op 7 april 2019 – aanvang 15.00 uur – is er een lezing door ds. Laurens Korevaar over de kruiswegstaties in de kerk van Wahlwiller in Limburg. Aad de Haas was een visionair schilder. Hij schilderde niet het uiterlijke maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker uit. Door te laten zien wat er werkelijk gebeurde bracht hij de kruisweg terug tot de essentie. Het is goed om met deze schilderijen verstild op weg te gaan naar Pasen.     
terug