Levensmomenten Levensmomenten
Doop:
Bediening van de Heilige doop vindt plaats aan kinderen en volwassenen die hier zelf of middels hun ouders om vragen.
Wanneer u wilt laten dopen is het fijn als u tijdig contact opneemt met de predikant. In overleg zal dan de datum worden vastgelegd.

Huwelijk:
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen, kunnen contact opnemen met de predikant. Voor praktische zaken en het gebruik van het kerkgebouw kunt u de koster benaderen.
Wilt u alleen de kerk huren  neemt u dan contact op met de koster.

Begrafenis:
Voor een rouwdienst neemt u contact op met de predikant en de koster.
In overleg met elkaar wordt verder alles besproken t.a.v. de dienst, de begrafenis en de ontmoetingen daarna. Een organist is daarbij ook een aandachtspunt. Wilt u alleen de kerk huren neemt u dan contact met de koster. Alles over de regelingen en afspraken t.a.v. de begraafplaats staat vermeld bij voorzieningen.

Belijdenis:
Belijdenis is het moment waarop een persoon in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof. Dit gebeurt doorgaans tijdens een kerkdienst. Dit is een bijzonder moment, waarmee ook deze persoon direct belijdend lid wordt van de kerk. Wanneer u dit overweegt neemt u dan contact op met de predikant.

Contactpersonen:
Predikant: Dolf Tielkemeijer jtielkem@xs4all.nl 010-7370723
Koster: Fred van der Vlugt fred@stallingsbedrijf.nl 010-4710746
06-22358451
Koster: Arianne Nagtegaal arianne.nagtegaal@gmail.com   

terug