Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Welke taken hebben de kerkrentmeesters?
Beheer van kerkelijke bezittingen, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het sluiten van contracten namens de kerkelijke gemeente.

De taak van kerkrentmeesters heeft ook dikwijls een pastorale kant. 
Daarom is een aantal kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. 
De kerkrentmeesters stellen de begroting en de jaarrekening op. Zij baseren zich bij het beheer en onderhoud van de gebouwen op het beleidsplan en de meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld.

De kerk kan niet zonder geld. Dit geldt zowel voor het landelijke apparaat als voor de plaatselijke gemeenten. Daarom wordt u jaarlijks door de colleges van kerkrentmeesters van onze gemeente in de derde week van januari benaderd om een vrijwillige bijdrage te geven (Actie Kerkbalans) en om in oktober mee te doen aan de tweede rondgang. Belijdende leden en doopleden boven de 21 jaar worden in mei aangeschreven en verzocht een bijdrage van € 10,00 te storten voor de Solidariteitskas waaruit landelijke activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland worden betaald.
Daarnaast ontvangen alle leden verspreid over het jaar een acceptgirokaart in verband met bijzondere collecten.


 
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk)
Namen Functie E-mailadres
Dhr. P.W.G. Boks     voorzitter pwgboks@caiway.nl
Dhr. L.F. Griffioen    secretaris      l.griffioen@wolmail.nl
Dhr. A Roeleveld    
Dhr. T.H. Tromp   cap.tromp@planet.nl
Dhr. G.P. van Woerkom   geert-peter@hotmail.nl
Dhr. E. van Maanen   ericenleny@online.nl
Dhr. B. Breugem  administrateur       dorpskerknoordeinde@gmail.com
 
Bankrekeningnummers van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland:
NL47 FVLB 0699 8416 58   (SKG)  
NL71 RABO 0125 4029 96    
terug