Kerkdiensten Kerkdiensten
Bij binnenkomst word je "Welkom geheten"en ligt de zondagsbrief voor je klaar. Deze zondagsbrief is een actueel schrijven over het wel en wee in de gemeente. In het kerkgebouw van de Dorpskerk ligt een boekje voor je klaar met de gebruikelijke orde van dienst. Tijdens de gewone diensten gebruiken wij dit boekje gecombineerd met de borden waarop de liederen uit het liedboek op staan vermeld. Bij speciale diensten is er een liturgie waar alles van de dienst in vermeld staat.
In het kerkgebouw van De Ark kun je de orde van dienst volgen via de beamerpresentatie.


Voorbeden
Bij de ingang van de kerk ligt het voorbedenboek, je kunt daar iets in opschrijven waar de predikant tijdens de ochtenddienst voor zal bidden. 
Op die manier kun je elkaar als gemeente ook in het gebed nabij zijn.
terug