Diaconie Diaconie
U kunt bij ons terecht voor problemen op het gebied van maatschappelijk werk en sociale voorzieningen (uitkeringen,bijzondere bijstand e.d.)
Waar uit zich dat in:
 • het inzamelen en beheren van de diaconale gelden;
 • het bieden van hulp en ondersteuning voor speciale doelen en in directe noodsituaties in zowel binnen- als buitenland;
 • (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of diverse vakantieweken voor ouderen op diverse locaties;
 • kerktelefoon of geluidsopnamen voor hen die aan huis gebonden zijn;
 • viering Heilig Avondmaal, ook in verzorgingshuis De Harg-Spaland;
 • De jaarlijkse kerstviering voor de ouderen;
 • De kledingactie Mensen in Nood;
 • Het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld;
 • Op plaatselijk gebied is de diaconie vertegenwoordigd of verleent financiële steun aan:
               -    Ontmoetingshuis De Weerklank;
               -    Missionair Diaconaal Centrum De Wissel;
               -    sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam;
               -    Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam.
 • De diaconie is ook vertegenwoordigd in de Commissie ZWO,
  en neemt deel aan Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan coöperaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die voor krediet niet bij banken terecht kunnen.

Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk):
Postadres Postbus 4140,
  3102 GC  Schiedam
E-mailadres diaconie.kethel@pknschiedam.nl
Bankrekening  NL89RABO0373737998
   
Contactpersoon:  
Dhr. Ph. Waslander    010-4713727
Mevr. C. van der Mark  
Mevr. L. Smits  
 Dhr. R. Sinnecker (diaconaal rentmeester)  
Dhr. P.de Rooij (diaconaal rentmeester)  
Het beleidsplan van de diaconie 2015 - 2020
terug