Catechese Catechese
 
Catechese. In twee keer zes bijeenkomsten voor en na de kerst komen onderwerpen aan de orde van bijbel,
kerk en samenleving. Wat interesseert ons, wat zijn onze vragen, wat heb ik aan geloof? De catechese is bedoeld
voor jongeren in de middelbareschooltijd en wordt gehouden in de pastorie, Dorpsstraat 6.
Wie mee wil doen is van harte welkom. Data en tijd in overleg met de deelnemers. Info: Dolf Tielkemeijer 010 - 737 07 23.
terug