Jeugd en jongeren Jeugd en jongeren
- Activiteiten jeugd en jongeren
De werkgroep jeugd en jongeren streeft ernaar om de jongeren in onze gemeenschap bij de gemeente te betrekken door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en het aanbieden van activiteiten die deze groep aanspreken. De werkgroep adviseert daarin de kerkenraad.
Daarom hebben we in juli alle jongeren een brief gestuurd met daarin een activiteitenaanbod, en, wat misschien nog wel belangrijker is, met de vraag welke ideeën de jongeren zelf hebben. In september wordt het jaarprogramma samengesteld.               è  Suggesties zijn altijd welkom!
U leest hierover later meer in Kerknieuws, in de Zondagsbrieven en op de website.
Contactpersoon: Hans van der Linden, tel. 06 - 49430951, of email: ds.vanderlinden@pgkethel.nl .
terug