Welkom,..... Welkom,.....

Welkom bent u altijd in de Dorpskerk.
In de Hervormde gemeente Kethel Spaland zijn we actief bezig om met elkaar het kerkbezoek en het gemeente zijn in stand te houden. In samenwerking met de Ark organiseren wij een diversiteit aan activiteiten en kerken om de week gezamenlijk. 
Wij geven u graag een warm welkom in ons bedehuis van God, de Dorpskerk.
Een eeuwenoud monument, een veelzeggend teken in de tijd.


 
Waar zijn wij nu actief mee bezig? Waar zijn wij nu actief mee bezig?

Graag uw aandacht voor de volgende berichten:
 
Voorstelling Sjef Henderickx nog t/m 21 mei
Sjef Henderickx exposeert in de Dorpskerk van Schiedam – Kethel

Dankbaar zijn we dat kunstenaar Sjef Henderickx wil exposeren in de Dorpskerk van Kethel. Velen kennen hem van het indrukwekkende lam (’t Lam) in de Grote Kerk van Schiedam. Of van de wonderbaarlijk mooie vogels aan de muren van de wijk Kethel-Oost. Op de vraag of hij een kleine expositie in de Dorpskerk wilde inrichten, was zijn antwoord: ‘Ik wil wel iets bijdragen aan het dorp’. Meer hoefde niet gezegd. Het avontuur kon beginnen.

Sjef Henderickx verzamelt. Brokstukken van een gebouw, van een beeld, van gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten … allerlei soorten voorwerpen, schijnbaar zonder duidelijke samenhang. Hij verzamelt tot er een verhaal begint te groeien, een verbinding, een nieuw licht op wat er is, een ongedachte betekenis. Hij doet onderzoek naar de dingen die hij vindt, vervormt, voegt samen, breekt af, brengt papier terug tot pulp en gedrukte tekst tot kleurstof. En dan gaat het de oven in van zijn fantasie om iets nieuws te worden. Om het modern te zeggen: hergebruik van restafval. Het stof van de geschiedenis krijgt onder de handen van de kunstenaar een nieuwe betekenis en een nieuwe glans. Er begint een omvormingsproces waar een nieuwe werkelijkheid uit tevoorschijn komt. Een metafoor en spiegel tegelijk, die de toeschouwer overrompelt met indringende vragen naar ons leven en onze toekomst.

Het is een kleine tentoonstelling. Binnen de beschikbare ruimte kan dat ook niet anders. Enkele tekeningen en enkele beelden. Maar de zeggingskracht is groot voor wie zich mee laat nemen door de verbeeldingskracht van de kunstenaar. De tentoonstelling heeft de naam gekregen: ‘in honorem’, Latijn voor ‘ter ere van’. Ja, maar ter ere van wat? Ter ere van wie? Intrigerend toch?

De expositie is op zaterdagmiddag open van 7 april tot en met 19 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op zondagmorgen, in de eredienst, gaat het werk van Henderickx de ontmoeting en de confrontatie aan met Bijbellezingen uit het boek Genesis.

De officiële opening is op zaterdag 7 april om 14.30 uur

U bent van harte welkom !
 
Syrische kerken als bakens van hoop.   
Marije Poley meldt ons in elk Schiedams Kerknieuws hoe de kerk in Syrië zich tracht staande te houden en HOOP biedt. De werkgroep werelddiaconaat wil ook in direct contact met u als kerkgangen/ belangstellende  het project dichter bij u brengen. Zie de poster. 
Daarom bent u nu al van harte uitgenodigd voor de informatieavond op donderdag 12 april in de Ark. De aanvang van de avond is om 19.45 uur, maar u bent al welkom vanaf 19.15 uur voor een kopje koffie of thee om alvast de sfeer te proeven.
Als werelddiaconaat u aanspreekt en het werk van ‘Kerk in Actie’ uw belangstelling heeft, kom dan naar kerkgebouw De Ark, Hargplein 101, om met uw aanwezigheid aan te geven dat u begaan bent met het lot van de mensen in Syrië. Heeft u vragen, bel dan Flip Waslander, tel.: 010-4713727.
 
Beelden, ontleend aan de BIjbel op de gevoelige plaat.
Belangstelling of beschikt u over informatie? Neem contact op met Dolf Tielkemeijer,
tel. 010 – 737 07 23 07 23 of email  of met Frans Griffioen, tel. 010 – 470 93 27 of email
 
Vanuit de gemeente is de suggestie gedaan om niet alleen met de schilderkwast (zie Bijbel in beeld), maar ook optisch voorstellingen, symbolen en (kunstzinnige) uitingen van het christelijk geloof en religieus leven zoals in de Bijbel beschreven en in de samenleving verbeeld, te ontdekken en vast te leggen. Over het hoe en wat vindt nog oriëntatie plaats, maar langs deze weg inventariseren we de belangstelling daarvoor. Ook wordt gezocht naar iemand die over enige ervaring beschikt om aan een dergelijk ‘fotoclubje’ wat leiding te geven.

Eind dit jaar hopen we u over dit initiatief nader te kunnen informeren.
 
 
Agenda met alle activiteiten
Agenda van de Dorpskerk
 
Geloofsactiviteiten;ontmoetingen, gespreksgroepen, lezingen en andere activiteiten voor volwassenen
Geloofsactiviteiten;ontmoetingen, gespreksgroepen, lezingen en andere activiteiten
 
Leeftijdsgroepen
30+ groep
40+ groep
 
Jeugd
Kliederkerk
Brug - en Stuurgroep
Catechese
Belijdeniscatechese