Door muziek Door muziek
Gospelsound:
Waar: De Dorpskerk
Wanneer: Elke eerste zondag van februari en maart.
Tijd: 19.00- 20.00 uur
Toegang: Vrij - collecte bij de uitgang richtprijs €5,-pp
De optredens i.h.k.v. de Gospelsound (aanvang 19.00 uur) zijn nog niet bekend. Zie Kerknieuws en Zondagsbrief.
 
Contactpersoon: Frans Griffioen,  010 – 470 3927    
 
Avondmuziek Dorpskerk Kethel:
Het kerkelijk leven is altijd verweven geweest, en ook nu nog, met de culturele uitingen in onze samenleving. Daarom is er ook dit seizoen weer een gevarieerd cultureel aanbod dat zich beweegt op het grensvlak van kerk en samenleving.
Muziek, zang, voordrachten en expressie vullen het programma. Omdat nog niet alle onderdelen bekend zijn vragen we u om de aankondigingen in het Kerknieuws en de Zondagsbrieven te volgen.
• Avondmuziek (zondagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk).              • Avondmuziek (zondagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk). Er zijn de volgende aankondigingen:
- 20 oktober                      - Lisa Hinfelaar – sopraan,
                                         m.m.v. instrumentale solisten, 
               Solo-barokcantates Schein, Buxtehude, Tunder, Cavalli;                
- 22 december                  - Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen      
                                            Ceremony of Lessons and Carols;
- 23 februari                     - Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
                Tomas Luis de Victoria – Requiem; Motetten Sweelinck, Deering;
- 5 april (Palmpasen)      - Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen
                           Heinrich Schütz – Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz
                                                     Passiemotetten Brandt, Franck, Eccard.   
Contactpersoon:    
Mevr. E. Meijboom   secretaris  010-2470654
 
Nieuw liedboek
Ook dit seizoen weer bijeenkomsten rond het nieuwe liedboek; nu op dinsdagmiddagen.
Het liedboek bevat een schat aan prachtige teksten en muziek. Oude liederen, nieuwe liederen en liederen van verschillende genres. Door je hierin te verdiepen, leer je veel over de geschiedenis en de achtergrond van de liederen, van de componisten en de melodie. De middagen o.l.v. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk, zijn op 3 december, 28 januari, 17 maart,12 mei en 30 juni, van 14.30 tot 16.45 uur, in ’t Schepphuis
 
Psalmen van de opgang - Pelgrimsliederen

Het Bijbelse psalmenboek is verdeeld in vijf hoofdstukken. Het vierde hoofdstuk omvat de psalmen 120 tot en met 134 en biedt vijftien zogenaamde pelgrimsliederen of ‘liederen van de opgang’. Vijftien liederen die ontstaan zijn en gebundeld om het hart van de pelgrim te versterken onderweg naar de grote pelgrimsfeesten in Jeruzalem, of onderweg terug naar huis. Het is een prachtige verzameling liederen voor de pelgrim en de pelgrimage, die ook hier en nu veel te bieden hebben. Vijftien liederen met ieder een heel eigen sfeer en betekenis op je levensweg.
Het ligt in mijn bedoeling om alle vijftien psalmen van de opgang met de deelnemers aan deze kring te lezen en bij een deel van de liederen wat langer stil te staan. Daarbij kijken we naar afbeeldingen die bij deze psalmen gemaakt zijn en horen we hoe componisten zich door deze liederen hebben laten inspireren. Een gevarieerd en spannend programma dat de nodige versterking aanreikt voor onze eigen pelgrimage.
Plaats:  Terpzicht. Data: woensdagavonden 23 oktober, 20 november, en in 2020: 22 januari, 19 februari en 18 maart. Aanvang: 20.00 uur. Leiding: Dolf Tielkemeijer
terug