Door kunst en cultuur Door kunst en cultuur
Engelen
In onze tijd is de kennis en de omgang met engelen niet meer vanzelfsprekend. Toch viert de R.K. kerk ieder jaar, aan het begin van de herfst, 2 Engel-feesten: op 29 september het feest van de H.H. Michaël, Rafaël en Gabriël, de 3 meest bekende aartsengelen, en op 2 oktober het feest van de H. Engelbewaarder. De Bijbel laat op vele plaatsen het werk van engelen zien, waar zij als Gods boodschappers optreden. Daarnaast zijn er veel ervaringen van mensen omtrent de werkzaamheid van hun beschermengel in hun leven.
Op woensdag 13 november geeft Charles Duynstee een lezing over de engelen en hun werk, en is er de mogelijkheid om met elkaar hierover door te praten. Cintha van den Toorn zal spreken vanuit de ervaringen, en hoe je in contact kunt zijn met de aanwezigheid van de engel(en) rondom ons.
Locatie: Pastorie Singel 104 of in de achtergelegen Wilgenburg, Land van Ris 6. Aanvang: 20.00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst, via mail : cintha.toorn@live.nl . De toegang is gratis.  
 
 
- Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid (2)
In zijn boek Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis (uitgeverij Skandalon, november 2016, ISBN 9789492183347) onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot
verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.
Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. Alle reden dus om van zijn denkbeelden kennis te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen.     è Van harte welkom.
De bedoeling is om in het najaar van 2019 vier bijeenkomsten te organiseren, maar de data zijn nog niet vastgesteld. Houd de berichtgeving in Kerknieuws en de Zondagsbrieven in de gaten. Leiding: Hans van der Linden. Verdere  inlichtingen: ds.vanderlinden@pgkethel of hansvanderlinden2@outlook.com, tel. 06 - 49430951.I
 
Beelden van Jezus
In de periode rond Pasen en Pinksteren is er in de Dorpskerk weer een expositie van een kunstenaar, waarbij op een hopelijk verrassende wijze een relatie kan worden gelegd tussen dit werk en de boodschap die de kerk brengt.   
terug