Door kunst en cultuur Door kunst en cultuur
Engelen, boodschappen uit hoger sferen
Hier en daar proef ik het, belangstelling voor de hemelbodes, de engelen. Die belangstelling deel ik, wat ook haast niet anders kan omdat ik woon in een huis met een engel op het dak. Graag zal ik mijn kring in dit seizoen aan engelen wijden. Voor mij betekent het een reis door de Bijbelverhalen waarin engelen een belangrijke rol spelen. Maar ook uitstapjes naar de theologie, de psychologie en naar volksverhalen. En natuurlijk naar de engel in beeldende kunst en muziek. Ik hoop van harte dat u het boeiend vindt om op deze zoektocht mee te gaan en mee te doen aan de kring.
Woensdagavonden in 2019: 16 januari, 20 februari en 20 maart
Plaats: Terpzicht. Aanvang: 20.00 uur.
Inleider: Dolf Tielkemeijer
 
 Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid.
In zijn boek Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis (uitg. Skandalon, november 2016, ISBN 9789492183347) onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl. Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. Alle reden dus om van zijn denkbeelden kennis te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen.
We komen in het voorjaar steeds op de 3e dinsdag van de maand bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur, in kerkgebouw De Ark, Hargplein 101, 3121 VG Schiedam. Data: 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april. Leiding: Kees Timmer en Hans van der Linden. Inlichtingen:  tel. 06 49430951. Van harte welkom.
 
Beelden van Jezus

Direct na Pinksteren laat ik in ’t Schepphuis een serie beelden van Jezus zien, schilderijen, tekeningen, houten- en stenen beelden, en, jawel: foto’s; geënsceneerd door een fotograaf. Alle kunstwerken roepen iets op van de vraag die we ook in de kerk heel goed kennen: Wie is Hij dat Hij demonen uitdrijft en de storm stilt? Het wordt een avond als een reis door de tijd, een tocht door een landschap van vragen, een pelgrimage, een ontdekkingsreis. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan.
Woensdagavond 12 juni 2019. Plaats: ’t Schepphuis, 20.00 uur
Inleider: Dolf Tielkemeijer
terug