Diaconie Diaconie
De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld, zowel binnen als buiten de gemeente. Zij zorgen voor
  • het inzamelen en beheren van de diaconale gelden;
  • het bieden van hulp en ondersteuning voor speciale doelen en in directe noodsituaties in zowel binnen- als buitenland;
  • (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of diverse vakantieweken voor ouderen op verschillende locaties;
  • verzorgen kerktelefoon of geluidsopnamen voor hen die aan huis gebonden zijn;
  • verzorgen de viering Heilig Avondmaal, ook in verzorgingshuis De Harg-Spaland;
  • organiseren de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen;
  • werken me aan de e kledingactie Mensen in Nood;
  • verlenen persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld;
  • plaatselijk is de diaconie vertegenwoordigd of verleent haar financiële steun aan:
               -    Ontmoetingshuis De Weerklank;
               -    Missionair Diaconaal Centrum De Wissel;
               -    sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam;
               -    Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam.

Daarnaast is de diaconie is ook vertegenwoordigd in de Commissie ZWO,
en neemt deel aan Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan coöperaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die voor krediet niet bij banken terecht kunnen.

DiaconieProtestantse Gemeente Kethel te Schiedam: Nader in te vullen
Postadres Postbus 4140,
  3102 GC  Schiedam
E-mailadres diaconie.kethel@pknschiedam.nl
Bankrekening  NL89RABO0373737998
   
   

De Diaconie is mede afhankelijk van jouw informatie. Laat het ons weten als jij of iemand die je kent onze hulp kan gebruiken: mail nog onbekend
Als je liever iemand spreekt, neem dan contact op met de predikant. Hij kan je verder helpen aan telefonische gegevens van de diakenen.
terug