Voorbereiden van kerkdiensten Voorbereiden van kerkdiensten
De diensten in de Vaste Burg worden niet alleen door de predikant, in samenspraak met de organist, voorbereid, maar geregeld, globaal één keer per maand, ook door gemeenteleden, samen met de voorganger en de organist.

De voorbereidingen met gemeenteleden vinden 1 à 2 weken vóór de betreffende dienst plaats. Dan komen enkele gemeenteleden, met de voorganger, de organist en de dienstdoende ouderling, samen, onder leiding van een lid van de Eredienstcommissie.
Tijdens die bijeenkomst worden de bijbelgedeelten voor de betreffende zondag gelezen en besproken. Dit geeft de voorganger handvatten voor de preek, maar het is ook de voorbereiding voor de gemeenteleden zelf. Op de bijeenkomst kunnen ook suggesties voor de voorbeden worden gedaan. Verder worden de te zingen liederen uitgezocht en er worden andere dingen afgesproken die voor die zondag nodig zijn, zoals wie de lezingen doen.

Als u wilt meedoen, zo'n 2x per halfjaar, bent u van harte welkom. U hoeft niet deskundig te zijn; wel enthousiast om (samen) de eredienst te in te vullen.

De voorbereidingen worden meestal gehouden op donderdagmiddag, van twee tot half vier, en soms op maandagavond, van half acht tot negen uur, in de Vaste Burg. Ze staan in de agenda. (In 2016 alleen donderdagmiddag.)

Wilt u meer weten, of eens een keer (op proef) meedoen? Neemt u dan contact op met de Eredienstcommissie: e-mail  of  tf. 010-4261578
terug