Rooster testzelf 1 Rooster testzelf 1
Erediensten in de Vaste Burg                                          (in bewerking)
datum/naam
schriftlezingen
voorganger
bijzonderheden
15 november

2e zondag van de
           Voleinding
Exodus 30: 11-16
Hebr. 10: 19-25
Marc. 12: 38 - 13: 2
ds. D.J. Couvée
 
m.m.v. Sursum Corda
22 november

3e zondag van de
           Voleinding


Gedachtenis der
       gestorvenen
Jes. 60: 1-11, 17-22
Openb. 7: 2-4, 9-17
Mattheus 5: 1-12
ds. T.S. Smit
Schrift & Tafel
29 november

Advent 1
Ad te Domine
             levavi
Zacharia 14: 4-9
1 Tess. 3: 9-13
Lucas 21: 25-31
ds. J. Visbeek
 
 
6 december

Advent 2
Populus Sion
Maleachi 3: 1-4
Filippenzen 1: 3-11
Lucas 3: 1-6
ds. J. Visser
 
 
13 december

Advent 3
Gaudete
Sefanja 3: 14-20
Filippenzen 4: 4-9
Lucas 3: 7-18
mw. ds. L.G. Bos
m.m.v. Machteld van der Feltz, blokfluit
20 december

Advent 4
Rorate Coeli
Micha 5: 1-4a(6)
Hebreeën 10: 5-10
Lucas 1: 39-45
ds. R.E. van den Berg
 
m.m.v. Sursum Corda
25 december

Kerstdag
Jesaja 52: 7-10
Hebreeën 1: 1-12
Johannes 1: 1-14
ds. T.S. Smit
Schrift & Tafel

m.m.v. Ineke van Houwelingen - Rook, sopraan
27 december

1e zondag na
         Kerstmis
Jes. 61: 10 - 62: 3
Galaten 3: 23 - 4: 7
Lucas 2: 33-40
drs. J.C. van der Linden
 

Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug