Rooster sept - okt Rooster sept - okt

Erediensten in de Vaste Burg  
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
4 september

15e z. na Trinitatis

 
Deut. 30: 15-20
Filémon 1-20
Lucas 14: 25-33
drs. J.C. van der
Linden
voorbereiding:
25 aug. 14u
11 september

16e z. na Trinitatis

Startzondag

Grote Kerk
 
Exodus 32: 7-14
1 Timoteüs 1: 12-17
Lucas 15: 1-10
mw. ds. M. Russchen

 
18 september

17e z. na Trinitatis
 
Amos 8: 4-7
1 Timoteüs 2: 1-8
Lucas 16: 1-(8)17
ds. W.M. van der Vegt
 
25 september

18e z. na Trinitatis

 
Amos 6: 1-10
1 Timoteüs 6:
                 11b-19

Lucas 16: 19-31
ds. T.S. Smit
 
2 oktober

19e z. na Trinitatis
 
Habakuk 3: 1-3,
                  16-19

2 Timoteüs 1: 6-14
Lucas 17: 1-10
mw. ds. M. Russchen
m.m.v. Sursum Corda
9 oktober

20e z. na Trinitatis
2 Kon. 17: (5-7)24,
                  29-34
2 Timoteüs 2: 8-15
Lucas 17: 11-19

 
ds. W. Huizing
 
16 oktober

21e z. na Trinitatis

Oogst-/
  bloemendienst

 
Genesis 32: 23-32
2 Timoteüs 3: 14 -
                  4: 5

Lucas 18: 1-8
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

voorbereiding:
6 okt. 14u
23 oktober

22e z. na Trinitatis
Jeremia 14: 7-10,
                   19-22

2 Tim. 4: 6-8, 16-18
Lucas 18: 9-14

 
dhr. J. de Waard
 
30 oktober

23e z. na Trinitatis

 
Genesis 12: 1-8
2 Tess. 1: 1-12
Lucas 19: 1-10
ds. G. Scholten
 
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug