Rooster nov-jan Rooster nov-jan

Erediensten in de Vaste Burg  
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
6 november

1e zondag van
de Voleinding
Jesaja 1: 18-26
2 Tess. 2: 13 - 3: 5
Lucas 19: 41-48
ds. I.M. Pijpers
m.m.v. Sursum Corda
13 november

2e zondag van
de Voleinding
Exodus 3: 1-15
2 Tes. 3: 7-13
Lucas 20: 27-38
ds. J. Visser
 
20 november

3e zondag van
de Voleinding

Gedachtenis der
gestorvenen
Jesaja 60: 1-11,
17-22

Openb. 7: 2-4,9-17
Matteüs 5: 1-12
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

voorbereiding:
   do. 10 nov. 14u
27 november

Advent 1
Ad te Domine
levavi
Jesaja 2: 1-5
Romeinen 13: 8-14
Matteüs 24: 32-44
drs. C.J. Muusse
m.m.v. Machteld van der Feltz, blokfluit
4 december

Advent 2
Populus Sion
Jesaja 11: 1-10
Romeinen 15: 4-13
Matteüs 3: 1-12
ds. T.S. Smit


 
m.m.v. Oostercantorij
11 december

Advent 3
Gaudete
Jesaja 35: 1-10
Jakobus 5: 7-10
Matteüs 11: 2-11
ds. W.M. van der Vegt
 
18 december

Advent 4
Rorate Coeli
Jesaja 7: 10-17
Romeinen 1: 1-7
Matteüs 1: 18-25
ds. R.E. van den Berg
dienst van Schrift & Tafel

m.m.v. Sursum Corda
25 december

Kerstdag
Jesaja 52: 7-10
Hebreeën 1: 1-12
Johannes 1: 1-14
mw. B.J. Breugem
m.m.v. Ineke van Houwelingen, zang

voorbereiding:
   do. 8 dec. 13.30u
1 januari

Naamgeving
Numeri 6: 22-27
Handelingen 4: 8-12
Lucas 2: 21
ds. G. Scholten
 
8 januari

Epifanie
  goud,
  wierook,
  mirre
Jesaja 60: 1-6
Efeziërs 3: 1-12
Matteüs 2: 1-12
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

m.m.v. Sursum Corda

voorbereiding:
   do. 17 nov. 14u


We volgen een ster.
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken

Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug