Rooster maart-mei Rooster maart-mei
Erediensten in de Vaste Burg  
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
20 maart

40-6
Palmzondag
Luc. 19: (28)29-40
Jesaja 50: 4-7
(Jes. 52: 12 - 53: 12)
Filippenzen 2: 5-11
Luc. 22: 1 - 23: 56

 
ds. G. van Doornik
dienst van Schrift & Tafel

voorbereiding:
10 maart 14.00u
24 maart

Witte Donderdag

N.B. Grote Kerk 19.00u

 
Ex. 12: (1)15-20
Johannes 13: 1-15
(Joh. 14: 15-31
of
Matteüs 26: 30-46a)
mw. ds. M. Russchen

 
dienst van Schrift & Tafel
25 maart

Goede Vrijdag

N.B. Grote Kerk 19.00u

 
Ex. 12: (1)21-28
Hosea 6: 1-6
Hebreeën 9: 11-15
Joh. 18: 1 - 19: 42
mw. ds. M. Russchen

 
26 maart

Paasnacht
21.00u
Genesis 1: 1-2: 3
Genesis 22: 1-18
Ex. 14: 15 - 15: 1a
Jesaja 54: 4-14
Jesaja 55: 1-11
Ezechiël 36: 24-28
Sefanja 3: 12-20
Romeinen 6: 3-4
Kolossenzen 3: 1-4
Lucas 24: 1-10(11)

 
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel
27 maart

Paasmorgen
Jesaja 51: 9-11
Kolossenzen 3: 1-4
Johannes 20: 1-18

 
drs. C.J. Muusse
m.m.v. Ineke van Houwelingen, zang
3 april

2e zondag van
              Pasen

Quasi modo geniti

 
Genesis 28: 10-22
Openb. 1: 12b-20
Lucas 24: 13-35
ds. T.S. Smit

 
10 april

3e z. van Pasen
Misericordia
          Domini

 
Jeremia 32: 36-41
Openbaring 5: 6-14
Lucas 24: 35-48
mw. B.J. Breugem

 
17 april

4e z. van Pasen
Jubilate

 
Numeri 27: 12-23
Openbaring 7: 9-17
Joh. 10: 22-30
drs. J.C. van der Linden
m.m.v.
    Sursum Corda
24 april

5e z. van Pasen
Cantate

 
Deut. 6: 1-9
Openbaring 19: 1-9
Joh. 13: 31-35
ds. H. ten Napel
dienst van Schrift & Tafel
1 mei

6e z. van Pasen
Rogate

 
Joël 2: 21-27
Openb. 21: 10-12,
22-27

Joh. 14: 23-29
ds. T.S. Smit
voorbereiding:
21 april 14.00u
5 mei

Hemelvaart
2 Koningen 2: 1-15
Hebreeën 9: 24-28
(Hand. 1: 1-11)
Lucas 24: 49-53
(Marcus 16: 19-20)

 
ds. T.S. Smit

 
8 mei

7e z. van Pasen
Exaudi

 
1 Sam. 12: 19b-24
Openb. 22: 12-21
Joh. 14: 15-21
ds. G. Scholten

 
15 mei

Pinksteren
Joël 3: 1-5
Hand.2: 1-11
Joh. 20: 19-23

 
ds. T.S. Smit
m.m.v. Oostercantorij
22 mei

Trinitatis
Spreuken 8: 22-31
Openbaring 4: 1-11
Johannes 3: 1-16

 
ds. W.G. Schaap

 
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken

Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug