Rooster mei-juni Rooster mei-juni

Erediensten in de Vaste Burg  
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
15 mei

Pinksteren
Joël 3: 1-5
Hand.2: 1-11
Joh. 20: 19-23
ds. T.S. Smit


 
m.m.v. Oostercantorij
22 mei

Trinitatis

 
Spreuken 8: 22-31
Openbaring 4: 1-11
Johannes 3: 1-16
ds. W.G. Schaap
 
29 mei

1e zondag na
Trinitatis

 
1 Kon. 8: 22,37-43
Galaten 1: 1-10
Lucas 7: 1-10
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

m.m.v. Sursum Corda
5 juni

2e z. na Trinitatis

 
1 Kon. 17: 17-24
Galaten 1: 11-24
Lucas 7: 11-17
mw. M. Nieuwenhuis
voorbereiding:
6 mei 14.00u
12 juni

3e z. na Trinitatis

 
Hoogl. 4: 16 - 5: 8
Galaten 2: 11-21
Lucas 7: 36 - 8: 3
ds. T.S. Smit
 
19 juni

4e z. na Trinitatis

 
Jesaja 65: 1-9
Galaten 3: 23-29
Lucas 8: 26-39
mw. B.J. Breugem
m.m.v. Sursum Corda
26 juni

5e z. na Trinitatis

 
1 Kon. 19: 19-21
Galaten 5: 1,13-25
Lucas 9: 51-62
ds. T.S. Smit
 
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken
 
Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug