Rooster juli-aug Rooster juli-aug

Erediensten in de Vaste Burg
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
3 juli

6e zondag na Trinitatis

 
Jesaja 66: 10-14
Gal. 6: 1-10,14-18
Lucas 10: 1-20
drs. C.J. Muusse
 
10 juli

7e z. na Trinitatis

 
Deut. 30: 9-14
Kol. 1: 1-14
Lucas 10: (21)25-37
drs. J.C. van der Linden
 
17 juli

8e z. na Trinitatis

 
1 Samuël 1: 1-20
Kol. 1: 21-27
Lucas 10: 38-42
ds. R.E. van den Berg
dienst van Schrift & Tafel
24 juli

9e z. na Trinitatis

 
Genesis 18: 20-33
Kol. 2: 6-15
Lucas 11: 1-13
mw. B.J. Breugem
 
31 juli

10e z. na Trinitatis

 
Prediker 2: 1-11
Kol. 3: 12-17
Lucas 12: 13-21
mw. A.W. van Kleunen
 
7 augustus

11e z. na Trinitatis

 
Jesaja 65: 17-25
Hebreeën 11: 1-16
Lucas 12: 32-40
mw. A.W. van Kleunen
 
14 augustus

12e z. na Trinitatis

 
Jeremia 23: 23-29
Hebreeën 11: 17-29
Lucas 12: 49-56
ds. W.G. Schaap
 
21 augustus

13e z. na Trinitatis

 
Jesaja 30: 15-21
Hebreeën 12: 22-29
Lucas 13: 22-30
ds. R.E. van den Berg
 
28 augustus

14e z. na Trinitatis

 
Deut. 24: 17-22
Hebreeën 13: 1-6
Lucas 14: 1,7-14
ds. D.J. Couvée
dienst van Schrift & Tafel
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken

Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug