Rooster beschadigd Rooster beschadigd
Erediensten in de Vaste Burg  
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
7 febr.

5e z. na Epifanie
Esto Mihi
Quinquagesima

 
Jesaja 6: 1-8
1 Kor. 15: 1-11
Lucas 5: 1-11
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

m.m.v. Sursum Corda
27 maart


Paasmorgen
Jesaja 51: 9-11
Kolossenzen 3: 1-4
Johannes 20: 1-18
drs. C.J. Muusse m.m.v. Ineke van Houwelingen, zang      
       
21 febr.

40-2
Reminiscere

 
Exodus 34: 27-35
1 Kor. 13: 1-13
Lucas 9: 28-36
ds. T.S. Smit
voorbereiding:
11 febr. 14.00u
28 febr.

40-3
Oculi

 
Exodus 6: 2-8
Romeinen 5: 1-11
Lucas 13: 1-9
dhr. J. de Waard
 
6 maart

40-4
Laetare

 
2 Kron. 36: 14-23
2 Kor. 5: 14-21
Lucas 15: 11-32
ds. J.N. den Toom
m.m.v. Sursum Corda
13 maart

40-5
Judica

 
Jesaja 58: 7-10
Filippenzen 3: 7-14
Lucas 20: 9-19
mw. B.J. Breugem
 
20 maart

40-6
Palmzondag
Luc. 19: (28)29-40
Jesaja 50: 4-7
(Jes. 52: 12 - 53: 12)
Filippenzen 2: 5-11
Luc. 22: 1 - 23: 56
ds. G. van Doornik
dienst van Schrift & Tafel

voorbereiding:
10 maart 14.00u

 


') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken

Zie voor de diensten in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug