Rooster Rooster

Erediensten in de Vaste Burg
datum/naam
schriftlezingen ')
voorganger
bijzonderheden
1 januari 2017

Naamgeving
Numeri 6: 22-27
Handelingen 4: 8-12
Lucas 2: 21
ds. G. Scholten
 
8 januari 2017

Epifanie
  goud,
  wierook,
  mirre
Jesaja 60: 1-6
Efeziërs 3: 1-12
Matteüs 2: 1-12
ds. T.S. Smit
dienst van Schrift & Tafel

m.m.v. Sursum Corda

voorbereiding:
   do. 17 nov. 14u


We volgen een ster.
') volgens het Gemeenschappelijke Leesrooster van de Raad van Kerken

Na 8 januari worden er geen diensten meer in de Vaste Burg gehouden. De diensten worden voortgezet in de Grote Kerk.

Zie voor de diensten in de Grote Kerk en in de andere kerken het gezamenlijke rooster.
terug