Pastoraat Pastoraat
“Draag elkaar lasten” (Galaten 6:2).
In de Vaste-Burggemeenschap zien wij naar elkaar om, en worden mensen gemist als ze niet bij de dienst of bij een activiteit zijn.
De Vaste-Burggemeenschap probeert zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn, in de persoon van de wijkouderling, de wijkdiaken, bezoekers en de wijkpredikant. Op ‘huiskamerbijeenkomsten’ in de wijk verplaatsen we het hart van onze gemeenschap even naar een adres bij u in de straat of anders in de buurt.

Ook de kringen die in de Vaste Burg plaats vinden hebben deels het aspect van onderling pastoraat.

De tweewekelijkse koffieochtend heeft een sterk pastoraal aspect. Men kan dan ook in de kerk zitten en een kaars aansteken.

In de leerkamer, waar ook de koffie is, staat de aandachtstafel voor degene die een moment van rust zoekt. Hier kan men in principe altijd komen als de kerk open is.
terug