Lectoren Lectoren
De bijbellezingen tijdens de eredienst worden bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.
Als u hieraan wilt meedoen en een goede stem heeft, meldt u zich dan aan bij de Eredienstcommissie.
terug