Geschiedenis Geschiedenis
Vanaf 1810 kerkte de Lutherse Gemeente in de kapel van het (voormalige) Sint Jacobsgasthuis (het huidige Stedelijk Museum). Deze kapel werd gedeeld met de Waalse Gemeente. Toen de Hervormde Gemeente in 1827 de plaats innam van de Waalse Gemeente, en op den duur een ruimer gebruik van de kapel wilde maken, ontstond bij de Lutheranen behoefte aan een eigen kerkgebouw. Ook problemen met de regenten van het Gasthuis, over verwarming en verlichting, versterkten deze behoefte. Daarom richtte uiteindelijk in 1877, op voorstel van ds. C.A. de Meijere, die het jaar daarvóór als predikant was bevestigd, de kerkeraad een fonds op "tot stichting eener eigen kerk". De eerste collecte hiervoor in de gemeente bracht al direct ƒ938,65 op. Ook van buiten de gemeente kwamen veel bijdragen.
Op 3 februari 1892 besloot de kerkeraad het oude gistpakhuis van de firma Bussmann Legner & Co., op de hoek van de Oranjestraat en de Lange Nieuwstraat, te kopen en dit pand te verbouwen tot kerk.
Het pand werd voor ƒ9.984,64 (€ 4.530,83) aangekocht.
De stadsarchitect dhr. A. Nolen kreeg de opdracht tot verbouwing.
Op 30 oktober 1892 werd het kerkgebouw ingewijd door de predikant, dr. J.W. Pont. Ds. Pont spreekt "den wensch uit, dat het eigen bedehuis, ofschoon niet in alle opzichten beantwoordende aan het ideaal van zijn voorganger en van sommige gemeenteleden, niettemin de Lutheranen dierbaar zou zijn en getrouw door hen zou worden bezocht."

In 1897 werd de linker vleugel, het voormalige kantoor, tot pastorie verbouwd.
De rechter vleugel, de voormalige wagenschuur met paardenstal en hooizolder, tot catechisatie- en consistoriekamer, en boven tot ruimte voor de zondagsschool.

De pastorie is tot halverwege de 30-er jaren in gebruik geweest. Daarna is de linker vleugel verhuurd als winkel en als kantoor.

Een luidklok (klokgieterij Taylor) werd op zondag 1 mei 1932 ingewijd. Deze was gestemd in C, overeenkomstig de luidklok van de Rooms-Katholieke Frankelandkerk, die toen aan de Nieuwe Haven stond.
In 1942 werd de luidklok door de bezetter in beslag genomen.
Ter vervanging schonk op 9 juni 1947 de Noorse Lutherse Kerk haar Schiedamse zusterkerk een nieuwe luidklok (klokgieterij Olsen & Søns), net als de vorige klok gestemd in C.
In 1948 werd een nieuwe klokketoren geplaatst en in 1949 werd de nieuwe klok met een inwijdingsfeest in gebruik genomen.

Op de klokketoren staat een zwaan, het symbool van Luther.

Hoog op de gevel staat geschreven "EEN VASTE BURG IS ONZE GOD", waar de huidige naam van de kerk vandaan komt.
terug