Inrichting Inrichting
De kerkzaal is langwerpig van vorm.
Binnenkomend ziet men aan het eind twee grote boogvensters met veelkleurig glas in lood. Dit glas in lood kwam in de 30-er jaren in plaats van het oorspronkelijke kathedraalglas. Tussen de vensters, aan de achtermuur, bevindt zich een 18-e eeuwse eikenhouten preekstoel, afkomstig van de Doopsgezinde kerk te Deventer.

Vóór de achtermuur bevindt zich het liturgisch centrum, een verhoging in de kerkzaal.
In het midden van het liturgisch centrum staat de Avondmaalstafel met daarop een marmeren kruis en twee zilveren kandelaars. Links van de Tafel staan de doopvont en de Paaskaars. Rechts van de Tafel staat de lezenaar, met daarop een grote bijbel, in 2004 geschonken door de toenmalige predikant ds. T. Zevenbergen.
De standaard voor het doopbekken is in de 60-er jaren geschonken; het zilveren bekken en het zilveren deksel zijn afkomstig van de Bethelkapel, het Hervormde kerkgebouw in Schiedam-zuid, dat gesloten is.
De kandelaar voor de Paaskaars is geschonken in de 70-er jaren.

De antependia, die over de avondmaalstafel en de lezenaar hangen, in de kleur van het kerkelijk jaar, zijn een geschenk van de Rotterdamse Lutherse Gemeente, toen die gemeente twee kerkgebouwen moest sluiten.

Aan beide zijden van het liturgisch centrum, tegen de zijmuren, staat een bewerkte kerkeraadsbank.
Ook aan beide zijden bevinden zich deuren met daarop een koperen zwaan, het teken van Luther.
Voor de linker deur staat een kaarsentafel, bestemd voor het branden van gedachteniskaarsen.
Boven de linker deur hangt een groot houten kruis, afkomstig van de Bethelkapel.

Midden in de kerk hangt een antieke koperen 16-armige kaarsenkroon met bladmotief. De kroon komt uit de kapel van het Sint Jacobsgasthuis, waar de Lutherse gemeente ruim 80 jaar gebruik van heeft gemaakt.

Vóór het liturgisch centrum staan aan beide zijden van het middenpad de banken voor de gemeente. Deze zijn van Amerikaans grenenhout.

Rechts in het midden bevindt zich een galerij met het orgel (Van der Kleij, 1910).
Boven het kerkportaal bevindt zich de koorgalerij, waar ook de speeltafel van het orgel is geplaatst.

De kerkmuren zijn geschilderd in de liturgische kleuren paars, groen, rood en wit.

Aan de linker zijmuur hangt een groot schilderij op hout, voorstellende een Christuskop (Jhr. F. Smissaert, 1930).

Aan de rechter zijmuur hangt het drieluik "de Barmhartige Samaritaan" (1922).

De rechter zijdeur geeft toegang tot de leerkamer, waar op de schoorsteen boven de kachel een beeldje van Luther staat, voor een wandbord met de in goud geschilderde tekst "Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart." In deze ruimte worden namelijk met "hart en ziel" diverse activiteiten beoefend, van leerkringen tot knutselclubs. In deze ruimte hangt ook het hongerdoek "Samen aan Tafel", dat van de Bethelkapel afkomstig is. Het geeft een diversiteit aan mensen te zien, samen aan de Tafel van de Heer.
Verder hangt in de leerkamer het schilderij dat Kerk en Gerechtigheid zou kunnen worden genoemd. Het is van kunstenares en gemeentelid Co Poot (1968). Dit schilderij komt ook uit de Bethelkapel.
De ruimte grenzend aan de leerkamer, richting portaal, is de consistoriekamer. Hier hangen aan de muur portretten van predikanten en lijsten met namen van predikanten en kerkeraadsleden. Dit is de plaats ter voorbereiding op de kerkdienst.
terug