Eredienst Eredienst
"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."
lees meer »
 
Cantorij Cantorij
De cantorij Sursum Corda verleent regelmatig zijn medewerking aan de dienst.
lees meer »
 
Lectoren Lectoren
De bijbellezingen tijdens de eredienst worden bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.
Als u hieraan wilt meedoen en een goede stem heeft, meldt u zich dan aan bij de Eredienstcommissie.
 
Voorbereiden van kerkdiensten Voorbereiden van kerkdiensten
De diensten in de Vaste Burg worden niet alleen door de predikant voorbereid.
lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en toch bij de diensten betrokken willen zijn, kunnen aangesloten worden op de Kerktelefoon.
Informatie: tf. 010-4739645


Ook kunt u via het internet de diensten beluisteren.
Klik hier (pknschiedam) of hier (kerkomroep).
 
Autodienst Autodienst
Voor wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen is er autodienst,
of, als men thuisblijft, kerktelefoon.
lees meer »
 
Kosterdienst Kosterdienst
De kosters zorgen dat de materiële zaken voor de kerkdienst in orde zijn. Ook zorgen ze voor de koffie na de dienst.
De kosterdienst wordt verricht door vrijwilligers.